Ohlášky – 22. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 30. srpna do 6. září 2020

neděle 30. 8.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 31. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 1. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 2. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 3. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 4. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 5. 9.
8:00 Nejsv. Trojice
_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 6. 9.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 5. září 2020    17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 6. září 2020   8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 11:00 Ovčáry (posvícení), 17:00 Nová Ves. Nebude mše svatá v Červených Pečkách a ve Veltrubech.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně v případě, že je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Neděle 30. srpna 2020 22. neděle v mezidobí, v Kolíně se slaví posvícení.

Čtvrtek 3. září 2020 – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Neděle 6. září 2020 23. neděle v mezidobí.

Posvícení v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně je v neděli 30. srpna 2020. Mši svatou v 10:00 hod. celebrje J.Ex. arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice. Prosíme, abyste si na posvícenskou mši přinesli roušky.

Mše svatá na zahájení školního roku bude slavená ve středu 2. záři 2020 v 8:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Příprava na biřmování mládeže bude ve čtvrtek 3. září 2020 v 18:00 na faře.

Vernisáž výstavy fotografií Miroslava Fechtnera bude v pátek 4. září 2020 v 16:00 ve Farním komunitním centru na Brandlově ul.

První svaté přijímání dětí budeme slavit v neděli 6. září 2020 v 10:00 hod. u sv. Bartoloměje. Zpověď před prvním svatým přijímáním bude v sobotu 5. září 2020 od 15:00 hod. u sv.Bartoloměje.

Sobota 12. září 2020 –  Farní den nazahradě DKSŠ (Dvouletá Katolická střední a mateřská škola). Začátek v 10:00 – katecheze, v 11:00 mše svatá. Po mši následuje oběd, divadlo a program pro děti. Hostem farního dne je otec František Čech.

Dny evropského dědictví – otevření kostelů. V neděli 13. září 2020 budou otevřeny kostely Nejsv. Trojice a Sv. Víta na Zálabí od 14:00 do 17:00 hod.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu u kostela sv. Bartoloměje bude v neděli 20. září 2020 v 16:00 hod.

Sobota 10. říjen 2020: Poutní zájezd do Klokot u Tábora. Cena na osobu 250 Kč. Nahlašování u H. Prachařové, tel.: 777693511.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou.

Vyučování náboženství v školním roce 2020-2021

Pondělí v 16:30   1. třída

Středa v 16:30     2. a 3. třída

Čtvrtek v 16:30    4. a 5. třída

Pátek v 19:00       6. třída a starší (spolčo mládeže)

Vyučování náboženství probíhá ve farním komunitním centru na Brandlově ul. a začne v týdnu od 14. září 2020. Přihlašování na stránce farnosti www.farnostkolin.cz

Příprava na první svaté přijímání začne od února 2021. Předpokladem je, že dítě chodí na vyučování náboženství od začátku školního roku.