Ohlášky – 22. neděle v mezidobí – Posvícení

pondělí 30. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 31. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 1. 9.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 2. 9.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 3. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 4. 9.__18:00 Nejsv. Trojice
neděle 5. 9.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 29. srpna do 5. září 2021

Sobota 4. září – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 5. září – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Ovčáry – posvícení, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 29. srpnaKolínské posvícení. 22. neděle v mezidobí. Účelová sbírka farnosti na varhany u sv. Bartoloměje.

Pátek 3. září – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Neděle 5. září 23. neděle v mezidobí.

Program bohoslužeb v týdnu zůstává v prázdninovém režimu, od neděle 5.9. již podle běžného programu.

Přihlašování dětí na náboženství je již možné na stránce farnosti Ve formuláři přihlašujte děti na vyučování náboženství, první svaté přijímání a také na biřmování. Vyučování náboženství začne v týdnu od 13. září 2021. Biřmování bude na podzim r. 2022. Kandidát biřmování má mít v den biřmování min. 14 let života. Den a čas přípravy se domluví na prvním setkání s přihlášenými kandidáty.

Otevřená farní knihovna. Je pro Vás nově otevřena farní knihovna ve farním komunitním centru. Knihovna je přístupná, kdykoliv je otevřeno komunitní centrum (napr. po nedělní mši, nebo při jiných aktivitách). Výpůjčky, prosíme, sami zapisujte do výpůjční knihy. Farnost nově předplácí křesťanský měsíčník Nezbeda, pro dívky i chlapce školního věku. K časopisu odebíráme též přílohu pro předškolní děti pod názvem Cvrček.