Ohlášky – 23. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 5. září do 12. září 2021

pondělí 6. 9.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 7. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 8. 9.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 9. 9.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 10. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 11. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 12. 9.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 11. září – 14:30 Zibohlavy, 15:30 Lošany, 17:00 Starý Kolín.

Neděle 12. září – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky-pouť, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 5. září 23. neděle v mezidobí.

Středa 8. září – svátek Narození Panny Marie

Neděle 12. září 24. neděle v mezidobí.

Do sbírky na varhany v chrámu sv. Bartoloměje jste přispěli 45.375 Kč. Všem dárcům vyslovujeme upřímné díky a Pán Bůh odplať.

Přihlašování dětí na náboženství je již možné na stránce farnosti – www.farnostkolin.cz Ve formuláři přihlašujte děti na vyučování náboženství, první svaté přijímání a také na biřmování. Vyučování náboženství začne v týdnu od 13. září 2021. Biřmování bude na podzim r. 2022. Kandidát biřmování má mít v den biřmování min. 14 let života. Den a čas přípravy se domluví na prvním setkání s přihlášenými kandidáty.

Otevřená farní knihovna. Je pro Vás nově otevřena farní knihovna ve farním komunitním centru. Knihovna je přístupná, kdykoliv je otevřeno komunitní centrum (napr. po nedělní mši, nebo při jiných aktivitách). Výpůjčky, prosíme, sami zapisujte do výpůjční knihy. Farnost nově předplácí křesťanský měsíčník Nezbeda, pro dívky i chlapce školního věku. K časopisu odebíráme též přílohu pro předškolní děti pod názvem Cvrček.