Ohlášky – 24. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 12. září do 19. září 2021

pondělí 13. 9.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 14. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 15. 9.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 16. 9.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 17. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 18. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 19. 9.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 18. září – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 19. září – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Aktuality

Neděle 12. září 24. neděle v mezidobí.

Pondělí 13. září – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa

Úterý 14. zářísvátek Povýšení svatého kříže

Středa 15. září – památka Panny Marie Bolestné

Čtvrtek 16. září – památka sv. Ludmily, mučednice

Neděle 19. září 25. neděle v mezidobí.

Beseda s misionářem otcem Ondrejem Peštou SVD, misionářem v Bolívii bude dnes 12.9. po ranní mši u sv. Bartoloměje.

V pondělí 13. září bude v 16 prohlídka chrámu sv. Bartoloměje s výkladem (symbolické vstupné 1Kč)

Srdečně zveme na Celonárodní Svatoludmilskou pouť při výročí 1100 let smrti svaté Ludmily v Tetíně (Beroun). Program poutě:

11.00   Slavnostní bohoslužba celebrovaná papežským legátem

13.00   Bohatý celoodpolední program pro celé rodiny

19.30   Večerní koncerty

Více na stránce svataludmila.cz anebo https://www.apha.cz/1100-let-od-mucednicke-smrti-svate-ludmily

Přihlašování dětí na náboženství je již možné na stránce farnosti – www.farnostkolin.cz Ve formuláři přihlašujte děti na vyučování náboženství, první svaté přijímání a také na biřmování. Vyučování náboženství začne v týdnu od 13. září 2021. Biřmování bude na podzim r. 2022. Kandidát biřmování má mít v den biřmování min. 14 let života. Den a čas přípravy se domluví na prvním setkání s přihlášenými kandidáty.

Zpívání dětí začne v týdnu od 13. října 2021. Program zpěvu dětí:

Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod. 

Katecheze pro dospělé začne v úterý 5. října v 17:30. Dospělí zájemci o křest, nebo biřmování anebo ti, kteří chtějí prohloubit své poznání křesťanské víry, ať se přihlásí u pana faráře (tel.: 604294247)

Příprava snoubenců na přijetí svátosti manželství bude v naší farnosti o víkendu 9.-10. října 2021. Přihlašování snoubenců u pana faráře (tel.: 604 294 247)

Otevřená farní knihovna. Je pro Vás nově otevřena farní knihovna ve farním komunitním centru. Knihovna je přístupná, kdykoliv je otevřeno komunitní centrum (napr. po nedělní mši, nebo při jiných aktivitách). Výpůjčky, prosíme, sami zapisujte do výpůjční knihy. Farnost nově předplácí křesťanský měsíčník Nezbeda, pro dívky i chlapce školního věku. K časopisu odebíráme též přílohu pro předškolní děti pod názvem Cvrček.