Ohlášky – 26. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 26. září do 3. října 2021

pondělí 27. 9.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 28. 9.8:00 Nejsv. Trojice14:00 Jindice18:30 Sv. Bartoloměj
středa 29. 9.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 30. 9.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 1. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 2. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 3. 10.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 2. října – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 3. října – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod. 

Aktuality

Neděle 26. září 26. neděle v mezidobí. Vykonáme Svatováclavskou sbírku na církevní školství.

Pondělí 27. září – památka sv. Vincence z Paula, kněze.

Úterý 28. záříslavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek. Poutní mše svatá bude také v 14:00 v kostele sv. Václava v Jindicích.

Středa 29. září – svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů.

Čtvrtek 30. září – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Pátek 1. října – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Sobota 2. října – památka svatých andělů strážných.

Neděle 3. října 27. neděle v mezidobí.

Přihlašování dětí na náboženství je stále možné na stránce farnosti – www.farnostkolin.cz Ve formuláři přihlašujte děti na vyučování náboženství, první svaté přijímání a také na biřmování. Vyučování náboženství začalo v týdnu od 13. září 2021. Biřmování bude na podzim r. 2022. Kandidát biřmování má mít v den biřmování min. 14 let života. Den a čas přípravy se domluví na prvním setkání s přihlášenými kandidáty.

Katecheze pro dospělé začne v úterý 5. října v 17:30. Dospělí zájemci o křest, nebo biřmování anebo ti, kteří chtějí prohloubit své poznání křesťanské víry, ať se přihlásí u pana faráře (tel.: 604294247)

Příprava snoubenců na přijetí svátosti manželství bude v naší farnosti o víkendu 9.-10. října 2021. Přihlašování snoubenců u pana faráře (tel.: 604 294 247)

Otevřená farní knihovna. Je pro Vás nově otevřena farní knihovna ve farním komunitním centru. Knihovna je přístupná, kdykoliv je otevřeno komunitní centrum (napr. po nedělní mši, nebo při jiných aktivitách). Výpůjčky, prosíme, sami zapisujte do výpůjční knihy. Farnost nově předplácí křesťanský měsíčník Nezbeda, pro dívky i chlapce školního věku. K časopisu odebíráme též přílohu pro předškolní děti pod názvem Cvrček.

Je k dispozici knížka Křížová cesta se sv. Ludmilou od P. Piťhy. Knížku můžete nabýt v kostelích anebo na faře.