Ohlášky – 29. neděle v mezidobí

Program farnosti

Misijní neděle

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 22. října do 29. října 2017

neděle 22. 10. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 23. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 24. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
středa 25. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 26. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 27. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 28. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 29. 10. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného rozpisu. V neděli 29.10 v 11:00 hod. bude mše sv. v Býchorech – posvícení. Nebude mše sv. ve Veltrubech.

Pravidelný program

V pondělí, středa a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod.

Katecheze pro dospělé. Katecheze je vždy ve středu v 17:30 hod na faře. Zveme dospělé, kteří se chtějí připravit na křest anebo na další svátosti (biřmování, svaté přijímání), aby se přihlásili.

Aktuality

Sobota 28. říjnasvátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Následující neděle 29. října 201730. neděle v mezidobí

Svátost biřmování. V roce 2018 chceme pozvat otce biskupa na slavení svátosti biřmování. Termín se upřesní v lednu 2018, ale předpokládáme, že by se biřmování mohlo konat v červnu nebo záři 2018. Příprava bude probíhat v rámci náboženství pro starší žáky (pátek) a pro dospělé v rámci středeční katecheze. Prosíme o reflexi nad možností přijatí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace – naplněním křtu.

Anglické večery. I v letošním roce zveme všechny zájemce o konverzace v angličtině k pravidelnému setkávání. První večer se uskuteční 7. října pro začátečníky a 21. října pro skupinu pokročilých. Obě setkání se budou konat od 19 hodin v komunitním centru na faře. Prosíme zájemce, aby svou účast potvrdili otci Georgesovi buď mailem nebo formou SMS (mondomak@yahoo.fr, mobil: (776466812).

Misijní časopis Hlasy. V kostele máme říjnové číslo misijního časopisu Hlasy a také Misijní kalendáře. Říjen je měsícem, kdy si připomínáme misijní činnosti Církve. Je to vhodný čas dovědět se více o misijní činnosti Církve, která je srdcem celého života Církve také prostřednictvím misijní literatury.