Ohlášky – 3. postní neděle

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 19. do 26. března 2017

Dnes je neděle 19. března 20173. neděle postní

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

     
Pondělí 20.3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 21.3.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 22.3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 23.3. 9:00 Sv. Bartoloměj 11:30 Nejsv. Trojice  
Pátek 24.3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 25.3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 26.3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích naši farnosti podle pravidelného rozpisu.

Pondělí 20.3. – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek. Svátek je přeložen z 19.3.

Sobota 25.3slavnost Zvěstování Páně

Pondělí, středa, čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

Biskupská vizitace v katolické škole. Ve čtvrtek 23. března 2017 vykoná pan biskup Václav Malý vizitaci Dvouleté katolické školy v Kolíně. Při té příležitosti odslouží mši sv. v 9:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. V tento den není ranní mše v 8 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Následující neděle 26. března 20174. neděle postní – LAETARE

Označení Laetare je odvozeno od mešní antifony Laetare IerusalemRaduj se, Jeruzaléme. (Iz 66,10)

 

Sbírka Haléř sv. Petra. V naší farnosti se ve sbírce Haléř sv. Petra vybralo spolu 11.522 KČ. Pán Bůh zaplať všem dárcům. Sbírka je určená na humanitární aktivity Arcidiecéze Pražské.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí – sobota.

Pobožnost křížové cesty – každý pátek v postní době v 17.15 hod. v kostele Nejsv. Trojice. V neděli vždy v 17.30 přede mši sv. v kostele Nejsv. Trojice.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je pravidelně ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře).

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře.

Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.

Anglické večery (English Evenings). Všechny zájemce o anglické konverzace zveme na English Evenings. První setkání se bude konat vždy v sobotu v  19:00 hod. v komunitním centru na faře. Setkání bude vést otec Georges Mondo. Případné dotazy adresujte na: mondomak@yahoo.fr

 

Přednáška Rd. Štěpána Smolena – Buď, kde jsi! Přednáška je o stálosti v nestále době. Přednáška bude v úterý 28.3. 2017 v 19:00 hod. v komunitním centru na faře (Brandlova 25). Přednáška je nabídkou postního zamyšlení nad našim životem. Otec Smolen bude mít před přednáškou mši sv. v 18.00 v kostele Nejsv. Trojice.

 

Vikariátní setkání dětí a mladší mládeže. V sobotu 1. dubna 2017 se koná vikariátní setkání dětí a mladší mládeže v Českém Brodě. Srdečně zveme děti od 6 do 14 let, popřípadě také v doprovodu alespoň některých z rodičů. Začátek je v 9:00 hod. na faře v Českém Brodě. Více informací na plakátcích.