Ohlášky – 4. adventní neděle

Program farnosti

  1. adventní neděle – Štědrý den

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 24. do 31. prosince 2017

neděle 24. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 16:00 Sv. Bartoloměj 24:00 Nejsv. Trojice
pondělí 25. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
úterý 26. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
středa 27. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 28. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 29. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Sv. Bartoloměj
sobota 30. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 31. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle Vánočního programu.

Pravidelný program

Ve středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství a katecheze pro dospělé v tomto týdnu nejsou.

Aktuality

Dnes, tj. v neděli 24. prosince 20174. adventní neděle a zároveň je Štědrý den. Bohoslužby jsou podle Vánočního rozpisu. Mše svatá na vigilii narození Páně bude v  v 16:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje – doprovodí ji kolínský sbor Cantores Cantant s Českou mší vánoční J. J. Ryby. Půlnoční mše bude v 24:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

V pondělí 25. prosince 2017 slavíme Boží hod Vánoční. Mše jsou jako v neděli.

V úterý 26. prosince 2017 – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše podle rozpisu.

Středa 27. prosince 2017 – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.

Čtvrtek 28. prosince 2017 – svátek svatých Mláďátek, mučedníků.

Neděle 31. prosince 2017 – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Jozefa.

 

Tříkrálová sbírka 2018 proběhne ve dnech od 2. do 7. 1. prosíme všechny ochotné, aby se hlásili buď osobně Lucii Růžkové Rybárové nebo na telefon 773369552. Společně budeme koledovat zejména od pátku 5.1. do neděle. V sobotu a neděli bude možnost koledovat na vesnicích. Letošní sbírka v naši farnosti bude určena na stavbu Komunitního centra na Zálabí. Zveme Vás na přípravné setkání v sobotu 30. prosince 2017 v 16:30 do komunitního centra na faře. V sobotu 6.1. od 17 hodin proběhne na Karlově náměstí tříkrálové setkání, koledníky přivítá pan starosta a zahraje pan Petr Nobilis a skupina Awaken.

Betlém v kostele sv. Bartoloměje bude pro veřejnost otevřený o Vánocích v dnech 25., 26., 31. prosince a také 1. ledna v době od 14 do 17 hodiny.

Biřmování. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky potvrdil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 16. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje.