Ohlášky – 4. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 31. ledna do 7. února 2021

pondělí 1. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 2. 2.8:00 Sv. Bartoloměj_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 3. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 4. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 5. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 6. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 7. 2.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Bartoloměj18:00 Sv. Bartoloměj

Sobota 6. února –  15:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 7. února – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže). Vyučování náboženství zatím není.

Katecheze pro dospělé – v úterý od 17:00 hod.

Modlitební společenství – ve čtvrtek v 19:00 hod.

Aktuality

Neděle 31. ledna  4. neděle v mezidobí.

Úterý 2. únoraSvátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Můžete si přinést hromniční svíčky – které Vám požehnáme.

Pátek 5. února – památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Sobota 6. února – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Neděle 7. února  5. neděle v mezidobí.

V neděli 7. února se nám po mších svatých představí společenství Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce.

Únorové číslo farního časopisu Bartoloměj je v naších kostelích k dispozici.

Na webové stránce farnosti máme nový rezervační systém na mše svaté.

V aktuálním vládním nařízení se „shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”. Bohoslužby jsou v pravidelném režimu.Prosíme, abyste se na nedělní i sváteční bohoslužby zapisovali na webové stránce farnosti www.farnostkolin.cz Sledujte, prosíme, aktuální ohlášky, situace se může změnit. Z důvodů omezení jsou nedělní a sváteční bohoslužby až do odvolání v kostele sv. Bartoloměje.

Nová výstava v komunitním centru. Ve farním komunitním centru na faře je nainstalovaná nová výstava dobových fotografií s kaplí Panny Marie Sedmibolestné, která kdysi stála na pražském předměstí v Kolíně. Výběr fotografií vykonal Jaroslav Pejša.