Ohlášky – 4. postní neděle

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 26. března do 2. dubna 2017

Dnes je neděle 26. března 20174. neděle postní – LAETARE –  dnešní neděli konáme sbírku na charitní činnost v arcidiecézi

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

     
Pondělí 27.3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 28.3.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 29.3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 30.3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Pátek 31.3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 1.4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 2.4. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích naši farnosti podle pravidelného rozpisu.

Pondělí, středa, čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

Následující neděle 2. dubna 20175. neděle postní

Přednáška Rd. Štěpána Smolena – Buď, kde jsi! Přednáška je o stálosti v nestále době. Přednáška bude v úterý 28.3. 2017 v 19:00 hod. v komunitním centru na faře (Brandlova 25). Přednáška je nabídkou postního zamyšlení nad našim životem. Otec Smolen bude mít před přednáškou mši sv. v 18.00 v kostele Nejsv. Trojice.

Vikariátní setkání dětí a mladší mládeže. V sobotu 1. dubna 2017 se koná vikariátní setkání dětí a mladší mládeže v Českém Brodě. Srdečně zveme děti od 6 do 14 let, popřípadě také v doprovodu alespoň některých z rodičů. Začátek je v 9:00 hod. na faře v Českém Brodě. Více informací na plakátcích. Je možnost jet do Českého Brodu společně vlakem s doprovodem manželů Těmínových. Pro zájemce je sraz v 8:10 u hlavního vlakového nádraží v Kolíně, příjezd v 18:20 na stejném místě. Tel kontakt: 606 626 158 (Jitka a Tomáš Těmínoví).

Noc Bible se uskuteční v sobotu 1. dubna 2017 od 19:00 hod. v kostele sv. Vavřince ve Velimi. Společně budeme naslouchat četbě Skutků apoštolů. Večer doprovodí varhanní hudba v podání Jana Čecha.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí – sobota.

Pobožnost křížové cesty – každý pátek v postní době v 17.15 hod. v kostele Nejsv. Trojice. V neděli vždy v 17.30 přede mši sv. v kostele Nejsv. Trojice.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je pravidelně ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře).

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Ve středu 29. března katecheze pro dospělé nebude.

Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře. Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.

Anglické večery (English Evenings). Všechny zájemce o anglické konverzace zveme na English Evenings. První setkání se bude konat vždy v sobotu v  19:00 hod. v komunitním centru na faře. Setkání bude vést otec Georges Mondo. Případné dotazy adresujte na: mondomak@yahoo.fr

Vikariátní setkáni mládeže a SDM v Praze. V pátek 7. dubna 2017 začíná vikariátní setkání mládeže (kolínský vikariát) v Českém Brodě s přesunem v sobotu 8. dubna 2017 na Světový den mládeže Pražské arcidiecéze. Více informací na plakátcích.