Ohlášky – Květná neděle

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 28. března do 4. dubna 2021

pondělí 29. 3.8:00 Nejsv. Trojice12:00 Sv. Bartoloměj_
úterý 30. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 31. 3.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 1. 4.__18:00 Sv. Bartoloměj
pátek 2. 4._15:00 Sv. Bartoloměj_
sobota 3. 4.__20:00 Sv. Bartoloměj
neděle 4. 4.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Bartoloměj18:00 Sv. Bartoloměj

Čtvrtek 1. dubna –  17:00  Velim, 18:00 Velký Osek.

Pátek 2. dubna15:00 Velký Osek.

Neděle 4. dubna – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé – v úterý od 17:00 hod.

Modlitební společenství – ve čtvrtek v 19:00 hod.V tomto týdnu není.

Aktuality

Neděle 28. března  Květná neděle. Ranní mše svatá začne procesí od kostela Nejsv. Trojice v 7:45. V noci ze soboty na neděli se mění čas, končí zimní a začne platit letní čas. Hodinky posuneme o hodinu dopředu. Kdo si je neposune, přijde pozdě. Na nedělní bohoslužby se, prosíme, přihlašujte.

pondělí 29. března bude ve 12 hod. zádušní mše za + Bronislawa Kiermowicze v kostele sv. Bartoloměje.

Úklid v kostele sv. Bartoloměje bude v úterý 30. března 2021 od 8:30 hod.

Čtvrtek 1. dubna – Zelený Čtvrtek. Mše svatá v 18 hod. u sv. Bartoloměje. Po ní je možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě do 21 hod.

Pátek 2. dubnaVelký Pátek. Pobožnost křížové cesty bude v 14 hod. u sv. Bartoloměje. Po ní v 15 hod následují obřady Velkého Pátku. Zpověď bude u sv. Bartoloměje od 13 hod. Individuální poklona Svatého kříže a Božího hrobu bude do 21 hod.

Sobota 3. dubnaBílá Sobota. Ráno v 8 hod. se pomodlíme ranní chvály a modlitbu se čtením. Po nich následují přípravní obřady katechumenů. Individuální poklona Svatému kříži a Božímu hrobu bude až do večera. Obřady Vigilie zmrtvýchvstání začnou ve 20 hod. Před kostelem u ohně se shromáždí jen asistence s knězem, ostatní věřící čekají v kostele na svých místech.

Prosíme, abyste se na obřady Velkého týdne přihlašovali. Je možné, že kvůli omezením se nebudou moci účastnit všichni. Proto doporučujeme, abyste se prostřídali a vybrali si jedno slavení (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota) a ostatní dny sledovali obřady v živém vysílání. Na Velikonoční neděli se na slavnostní mši, věřím, mohou zúčastnit všichni, kdo budou chtít. Na Bílou Sobotu otevřeme dveře chrámu sv. Bartoloměje, takže i ti, kdo by se nevešli do přihlašování, budou moci sledovat bohoslužby z přilehlých prostorů (při zachování rozestupů a dalších pravidel). Prosím, využijte také možnosti osobní návštěvy chrámu ne Velký pátek a na Bílou sobotu k adoraci Svatého kříže a Božího hrobu.

Rezervace místa na bohoslužby je možné provést na stránce farnosti. Prosíme, nabídněte starším farníkům, kteří nepoužívají internet, že je přihlásíte na bohoslužby.

Živé vysílání bohoslužeb z chrámu sv. Bartoloměje naleznete na farní stránce ZDE.

Zveme děti k edukační a tvořivé interaktivní pouti svatým týdnem Pána Ježíše https://vystavy-farnost-brod.itch.io/svaty-tyden-v-jeruzaleme

Interaktivní hry pro děti s biblickým příběhem naleznete na stránce www.schoolfun.cz/nejvetsi-pribehy-vsech-dob/ nebo můžete použít mobilní aplikaci GEOFUN (funguje jak pro Android tak pro iOS).

Postní předsevzetí. Chceme podpořit naší Farní charitu v službě potřebným prostřednictvím sbírky trvanlivých potravin a hygienických prostředků a to přímo v naších kostelích (Nejsv. Trojice, Sv. Bartoloměj), kde jsou zřízené místa pro potravinovou pomoc. Prosíme, abyste potravinovou pomoc přinášely nejpozději do úterka 30. března včetně. Vaše finanční příspěvky (postní kasičky) můžete přinášet do Zeleného čtvrtka na připravené místo před oltářem nebo do sakristie.

V aktuálním vládním nařízení se „shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”. Bohoslužby jsou v pravidelném režimu.Prosíme, abyste se na nedělní i sváteční bohoslužby zapisovali na webové stránce farnosti www.farnostkolin.cz Sledujte, prosíme, aktuální ohlášky, situace se může změnit. Z důvodů omezení jsou nedělní a sváteční bohoslužby až do odvolání v kostele sv. Bartoloměje.

Farní tábor 2021 – Pokud situace dovolí, proběhne v termínu od 15. do 21. srpna 2021 v Zásmukách farní tábor pro děti ve věku od 7 do 15 let. Své děti můžete přihlašovat přes formulář na webových stránkách farnosti. Fyzické přihlášky se letos vybírat nebudou.

Minulý ročník se nám vydařil i díky silné duchovní podpoře farníků, kterou jsme mohli velmi dobře vnímat. Prosíme vás tedy i nyní, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách. Přihlašování zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6S_Q3ddm8eKnFDMhEWpjyLprcPHRkhy7JTARujXeAlyPIwA/viewform

Nová výstava v komunitním centru. Ve farním komunitním centru na faře je nainstalovaná nová výstava dobových fotografií s kaplí Panny Marie Sedmibolestné, která kdysi stála na pražském předměstí v Kolíně. Výběr fotografií vykonal Jaroslav Pejša.