Ohlášky na 2. adventní neděli

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 5. do 11. prosince 2016

Dnes je neděle 4. prosince 2016 – 2. adventní neděle

Dnes se koná mikulášská sbírka na bohoslovce.

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí

8:00 a 11:30 hod. Filiální kostel Nejsv. Trojice

Před mši sv. v 11:30 hodinová adorace a příležitost k svátosti smíření.

Úterý – památka sv. Mikuláše

6:30 (roráty) Farní kostel sv. Bartoloměje

8:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Středa – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

8:00 a 11:30 hod. Filiální kostel Nejsv. Trojice

Před mši sv. v 11:30 hodinová adorace a příležitost k svátosti smíření.

Čtvrtek – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek

6:30 (roráty) Farní kostel sv. Bartoloměje

8:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pátek

8:00 a 18:00 hod Filiální kostel Nejsv. Trojice

Sobota

8:00 a 18:00  Filiální kostel Nejsv. Trojice

 

Následující neděle 11. prosince 20163. adventní neděle

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

 

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí-pátek. Sv. zpověď – půl hod. před mši sv.

Roráty. Je starobylou tradicí, že v tomto období se slouží tzv. rorátní mše ke cti Panny Marie. Mše začíná brzo ráno za tmy za světel svící. V naší farnosti máme rorátní mše v adventu dvakrát za týden (úterý a čtvrtek) vždy v 6:30 hod v kostele sv. Bartoloměje. Úterní roráty jsou zvlášť zaměřeny na děti. Srdečně zveme děti i dospělé na pokračování naši adventní poutě se sv. Františkem z Assisi.

Farní vikář otec Martin Sklenář na základě dekretu Generálního vikáře Pražské arcidiecéze nastupuje od 1. ledna 2017 za administrátora farnosti Český Brod. Otec Martin se rozloučí s naší farností při mši svaté v sobotu 31. prosince 2016 v 16:00 ve Velimi. Děkujeme mu za jeho víceletou službu v naší farnosti a vyprošujeme mu v našich modlitbách potřebné Boží požehnání pro jeho kněžskou službu.

Mikulášská besídka. Dnes, tj. v neděli 4.12. zveme rodiče a hlavně děti na pohádku a setkání se sv. Mikulášem. Začátek je v 15:00 hod. na faře.

Duchovní obnova. V naší farnosti si vykonáme duchovní obnovu v sobotu 17. prosince, tj. předvečer 4. adventní neděle. Bude ji vést Generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Zdeněk Wasserbauer. Duchovní obnova bude zároveň příležitosti ke svátosti smíření před vánočními svátky. Využijme možnost přijat svátost smíření a duchovně se připravit na svátky. Program obnovy: 9:00 a 10:30 přednášky ve farním centru, 12:00 – mše sv. v kostele sv. Bartoloměje.

 V úterý 6.12.2016 v 18:00 hod. Kolínská filharmonie představí v našem kostele Českou mši vánoční od J. Jakuby Ryby.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Příprava je stále otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze bude po skončení mši sv. na faře.