Ohlášky na 3. adventní neděli

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 12. do 18. prosince 2016

Dnes je neděle 11. prosince 2016 – 3. adventní neděle – Gaudete

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí – památka panny Marie Guadalupské

8:00 a 11:30 hod. Filiální kostel Nejsv. Trojice

Před mši sv. v 11:30 hodinová adorace a příležitost k svátosti smíření.

Úterý – památka sv. Lucie, panny a mučednice

6:30 (roráty) Farní kostel sv. Bartoloměje

8:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Středa – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

8:00 a 11:30 hod. Filiální kostel Nejsv. Trojice

Před mši sv. v 11:30 hodinová adorace a příležitost k svátosti smíření.

Čtvrtek

6:30 (roráty) Farní kostel sv. Bartoloměje

8:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pátek

8:00 a 18:00 hod Filiální kostel Nejsv. Trojice

Sobota

12:00 kostel sv. Bartoloměje na ukončení duchovní obnovy

18:00  Filiální kostel Nejsv. Trojice

 

Následující neděle 18. prosince 20164. adventní neděle

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí-pátek. Sv. zpověď – půl hod. před mši sv.

Roráty. Je starobylou tradicí, že v tomto období se slouží tzv. rorátní mše ke cti Panny Marie. Mše začíná brzo ráno za tmy za světel svící. V naší farnosti máme rorátní mše v adventu dvakrát za týden (úterý a čtvrtek) vždy v 6:30 hod v kostele sv. Bartoloměje. Úterní roráty jsou zvlášť zaměřeny na děti. Srdečně zveme děti i dospělé na pokračování naši adventní poutě se sv. Františkem z Assisi.

Duchovní obnova. V naší farnosti si vykonáme duchovní obnovu v sobotu 17. prosince, před 4. adventní neděle. Bude ji vést Generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Zdeněk Wasserbauer. Duchovní obnova bude zároveň příležitosti ke svátosti smíření před vánočními svátky. Využijme možnost přijat svátost smíření a duchovně se připravit na svátky. Program obnovy: 9:00 a 10:30 přednášky ve farním centru, 12:00 – mše sv. v kostele sv. Bartoloměje.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Příprava je stále otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze bude po skončení mši sv. na faře.

Zpověď nemocných. V případě, že máte nemocné rodiče nebo jiné příbuzné, kteří touží po přijetí svátostí před Vánocemi, můžete nám to nahlásit a někdo z kněží přijde po domluvě termínu (napište nám vaše tel. číslo) navštívit vaše nemocné a udělí jím svátosti.

Projekt IROP v kostele sv. Bartoloměje. Naše farnost připravuje projekt z evropských fondů, tzv. IROP. V rámci projektu chceme dokončit vše, co v kostele ještě třeba dokončit (varhany, kůr, Kokovská kaple, zákristie, schodiště na ochoz, schodiště do věží, půda kostela, krypta a další). V rámci projektu bychom chtěli doladit vše, co už je udělané. Zvláště nás zajímají pohledy na oltáře, sochy apod. Prosíme proto o jakékoliv starší fotografie ze křtů, svateb, cokoliv, podle čeho bychom mohli postupovat v rekonstrukci.