Ohlášky na 4. adventní neděli

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 19. do 25. prosince 2016

Dnes je neděle 18. prosince 2016 – 4. adventní neděle

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí

8:00 a 11:30 hod. Filiální kostel Nejsv. Trojice

Před mši sv. v 11:30 hodinová adorace a příležitost k svátosti smíření.

Úterý

6:30 (roráty) Farní kostel sv. Bartoloměje

8:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Středa

8:00 a 11:30 hod. Filiální kostel Nejsv. Trojice

Před mši sv. v 11:30 hodinová adorace a příležitost k svátosti smíření.

Čtvrtek

6:30 (roráty) Farní kostel sv. Bartoloměje

8:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

18:00 Farní kostel sv. Bartoloměje (v 17:00 Předávání betlémského světla)

Pátek

8:00 a 18:00 hod Filiální kostel Nejsv. Trojice

Sobota – Štědrý den 24.12.

8:00 kostel Nejsv. Trojice

16:00 kostel sv. Bartoloměje – mše z vigílie Narození Páně

24:00  Filiální kostel Nejsv. Trojice – půlnoční mše

 

Následující neděle 25 prosince 2016Narození Páně (Boží hod vánoční)

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí-pátek. Sv. zpověď – půl hod. před mši sv.

Roráty. Je starobylou tradicí, že v tomto období se slouží tzv. rorátní mše ke cti Panny Marie. Mše začíná brzo ráno za tmy za světel svící. V naší farnosti máme rorátní mše v adventu dvakrát za týden (úterý a čtvrtek) vždy v 6:30 hod v kostele sv. Bartoloměje. Úterní roráty jsou zvlášť zaměřeny na děti. Srdečně zveme děti i dospělé na pokračování naši adventní poutě se sv. Františkem z Assisi. Prosíme děti, aby na úterní roráty přinesly napsané odpovědi na rorátní otázky.

Úklid kostela před Vánoci. V kostele sv. Bartoloměje budeme dělat úklid v pátek 23. prosince od 10 hodiny.

Vánoční koncert města Kolína se koná v úterý 20. prosince v 18:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje.

Přivítání betlémského světla. Město Kolín přivítá oficiálně betlémské světlo ve čtvrtek 22. prosince v 17:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Po předání světla následuje mše sv. v 18:00 hod.

Vánoční koncert Mše Brixiho se koná v kostele sv. Bartoloměje na Boží hod vánoční v neděli 25. prosince v 16:00 hod. Koncert pořádá ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně.

Přednáška o papežské koleji v Římě. Ve vánoční době vás zveme na přednášku spojenu s besedou o české papežské koleji Nepomucenum v Římě. Přednáška se koná v úterý 27. prosince v 19:00 hod. v komunitním centru (na faře) a povede ji František  Čech, náš bohoslovec studující v Římě.

Rozloučení se s otcem Martinem Sklenářem. Jak už víme otec Martin Sklenář je od 1. ledna 2017 ustanovený za administrátora farnosti v Českém Brodě. Otec Martin se rozloučí s farností mší sv. v poslední den v roce ve Velimi. Pro ty z nás, kteří by se s ním chtěli rozloučit v Kolíně, bude možnost při večerní mši sv. v pátek 30. listopadu v 18:00 hod a následně se s ním rozloučit při posezení na faře.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Příprava je stále otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247). Tuto středu katecheze není!

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze bude po skončení mši sv. na faře. Tento pátek katecheze není!

Zpověď nemocných. V případě, že máte nemocné rodiče nebo jiné příbuzné, kteří touží po přijetí svátostí před Vánocemi, můžete nám to nahlásit a někdo z kněží přijde po domluvě termínu (napište nám vaše tel. číslo) navštívit vaše nemocné a udělí jím svátosti.

Projekt IROP v kostele sv. Bartoloměje. Naše farnost připravuje projekt z evropských fondů, tzv. IROP. V rámci projektu chceme dokončit vše, co v kostele ještě třeba dokončit (varhany, kůr, Kokovská kaple, zákristie, schodiště na ochoz, schodiště do věží, půda kostela, krypta a další). V rámci projektu bychom chtěli doladit vše, co už je udělané. Zvláště nás zajímají pohledy na oltáře, sochy apod. Prosíme proto o jakékoliv starší fotografie ze křtů, svateb, cokoliv, podle čeho bychom mohli postupovat v rekonstrukci.