Ohlášky Narození Páně

 

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 26. prosince 2016 do 1. ledna 2017

Dnes je neděle 25. prosince 2016 – Narození Páně

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí – slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Úterý  – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

8:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

18:00 Farní kostel sv. Bartoloměje (žehnání vín)

 

Středa – svátek svatých Mláďátek, mučedníků

8:00 a 11:30 hod. Filiální kostel Nejsv. Trojice

Před mši sv. v 11:30 hodinová adorace a příležitost k svátosti smíření.

Čtvrtek  – oktáva Narození Páně

8:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

11:30  Filiální kostel Nejsv. Trojice (pohřební mše)

PátekSvátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8:00  hod Filiální kostel Nejsv. Trojice

18:00 Farní kostel. sv. Bartoloměje (obnovení manželských slibů)

Sobota – oktáva Narození Páně – konec kalendářního roku – Silvestr

8:00 kostel Nejsv. Trojice

16:00 kostel sv. Bartoloměje

 

Následující neděle 1. ledna 2016Slavnost Matky Boží Panny Marie

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí-pátek. Sv. zpověď – půl hod. před mši sv.

Návštěva betléma v kostele sv. Bartoloměje 25. a 26. prosince 2016 je možná od 13:00 do 17:00 hod. s možným omezením v době konání koncertů. Viď další ohlášky. Prosíme dobrovolníky z farnosti, aby se zapisovali na hlídání kostela v čase, kdy bude otevřený veřejnosti.

Vánoční koncert Mše Brixiho se koná v kostele sv. Bartoloměje na Boží hod vánoční v neděli 25. prosince v 16:00 hod. Koncert pořádá ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně.

Koncert k poctě Betlémskému světlu se koná v kostele sv. Bartoloměje v pondělí 26. prosince 2016 v 15:00 hod.

Přednáška o papežské koleji v Římě. Ve vánoční době vás zveme na přednášku spojenu s besedou o české papežské koleji Nepomucenum v Římě. Přednáška se koná v úterý 27. prosince v 19:00 hod. v komunitním centru (na faře) a povede ji František  Čech, náš bohoslovec studující v Římě.

Rozloučení se s otcem Martinem Sklenářem. Jak už víme otec Martin Sklenář je od 1. ledna 2017 ustanovený za administrátora farnosti v Českém Brodě. Otec Martin se rozloučí s farností mší sv. v poslední den v roce ve Velimi. Pro ty z nás, kteří by se s ním chtěli rozloučit v Kolíně, bude možnost při večerní mši sv. v pátek 30. prosince v 18:00 hod a následně se s ním rozloučit při posezení na faře.

Koledníci Tříkrálové sbírky. Přípravní setkání koledníků na Tříkrálovou sbírku bude v pátek 30. prosince 2016 po večerní mši sv. na faře, cca v 19 hod.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Příprava je stále otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247). Tuto středu katecheze není!

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze bude po skončení mši sv. na faře. Tento pátek katecheze není!

Projekt IROP v kostele sv. Bartoloměje. Naše farnost připravuje projekt z evropských fondů, tzv. IROP. V rámci projektu chceme dokončit vše, co v kostele ještě třeba dokončit (varhany, kůr, Kokovská kaple, zákristie, schodiště na ochoz, schodiště do věží, půda kostela, krypta a další). V rámci projektu bychom chtěli doladit vše, co už je udělané. Zvláště nás zajímají pohledy na oltáře, sochy apod. Prosíme proto o jakékoliv starší fotografie ze křtů, svateb, cokoliv, podle čeho bychom mohli postupovat v rekonstrukci.