Ohlášky – Neděle Ježíše Krista krále

Program farnosti

Neděle Ježíše Krista Krále

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 25. listopadu do 2. prosince 2018

neděle 25. 11. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 26. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 27. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Nejsv. Trojice
středa 28. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 29. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 30. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 1. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 2. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Aktuality

neděli 25. listopadu 2018 v 19:00 hod. se na faře koná redakční rada farního časopisu.

V úterý 27.11.2018 bude večerní mše výjimečně v kostele Nejsv. Trojice. Důvodem je natáčení filmu u sv. Bartoloměje.

Čtvrtek 30. listopadu 2018svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Sobota 1. prosince 2018v 17:00 hod. bude slavit mši svatou v kostele sv. Václava v Ratboři Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat. ZMĚNA!!!! BOHOSLUŽBA SE NEKONÁ!!!!

Následující neděle 2. prosince 20181. neděle adventní

Mikulášská besídka. V neděli 2. prosince 2018 zveme děti a rodiče na setkání se sv. Mikulášem. Začátek je v 15:00 v komunitním centru na faře.

Volby do farní pastorační rady. Blíží se konce funkčního období Farní pastorační rady. Farní pastorační rada na svém zasedání dne 24.10.2018 rozhodla, že volby do farní pastorační rady se budou konat v neděli 2. prosince 2018. Na základě vašich návrhů kandidátů jsme sestavili listinu se jmény 12 kandidátů, které nominoval největší počet farníků, které jsou zveřejněny na nástěnkách. Ve volbách 2. prosince 2018 budeme volit maximálně 4 jména, protože do rady volíme 4 zástupce.

Kdo bude členem farní rady? Z titulu své funkce jsou členy farní pastorační rady: farář (předseda farní rady) a jeho farní vikáři. Dále do farní rady delegují svého zástupce katolická církevní sdružení nebo instituce, které jsou ustanoveny ve farnosti – v případě naší farnosti se jedná o Dvouletou katolickou střední a mateřskou školu a Farní Charitu. Dále to budou 4 volení členové, kterých si zvolíte přímo vy farníci. A nakonec farář jmenuje a doplní farní radu dle svého uvážení. Počet jmenovaných však nemůže překročit počet volených členů. V našem případě farář jmenuje dle svého uvážení další 3 členy farní rady.

Modlitební společenství. Zveme do modlitebního společenství, které se bude scházet vždy ve čtvrtek v 19 hod. v komunitním centru na faře. Je otevřené pro kohokoli, kdo se chce modlit za farnost, ducha otevřenosti a služby a jeden za druhého. Kontaktní osobou je Martin Tejkal.

Připomínáme, že se blíží akce Červená středa – Red Wednesday, kterou 28. listopadu 2018 pořádá společně Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví v ČR a Federace židovských obcí. Iniciativa založená britskou organizací Aid to the Church in Need (Kirche in Not) připomíná osoby pronásledované pro víru. Vizuálním symbolem akce je červené světlo. Další informace jsou postupně zveřejňovány na facebookovém profilu: www.facebook.com/cervenastreda.

Roráty. Také v tomto roce budeme v adventní době slavit rorátní mše. Ranní mše ke cti Panny Marie budeme v adventní době slavit vždy v úterý a čtvrtek v 6:30 hod. Každé adventní úterý zveme děti k účasti na rorátech. Připravte si lucerničky a budíky na ráno. Začínáme v úterý 4. prosince 2018. Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče a také všechny farníky.

Adventní duchovní obnova pro naši farnost se bude konat v sobotu 15. prosince 2018. Začátek je v 9:30 hod. v komunitním centru na faře. Bude také příležitost k svátosti smíření. Na zakončení duchovní obnovy budeme slavit mši svatou ve 12:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Duchovní obnovu povede otec Michael Špilar, farář v Praze na Chodově.