Ohlášky – Neděle Nejsvětější Trojice

Program farnosti

Neděle Nejsvětější Trojice

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 27. května do 3. června 2018

neděle 27. 5. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 28. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 29. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 30. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 31. 5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 1. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 2. 6. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 3. 6. 8:00 Sv. Bartoloměj 10:00 Sv. Bartoloměj 18:00 Nejsv. Trojice

V neděli 3.6 slavíme první svaté přijímání dětí. Mše svatá bude v 10:00 v kostele sv. Bartoloměje. Zároveň slavíme slavnost Těla a krve Páně s procesí kolem kostela. Nebude proto bohoslužba v kostele sv. Víta na Zálabí, v Červených Pečkách, v Pňově ani ve Veltrubech.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. je hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota. Májová pobožnost – po každé mši svaté v měsíci květen (v úterý večer před mši sv.).

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Nácvik zpěvu v 17:00 hod. Příprava na biřmování po skončení spolča cca v 20:00 hod.

Katecheze pro dospělé. Pokračuje pravidelná katecheze pro dospělé, kteří se připravují na přijetí svátostí vždy v úterý v 17:30 hod v komunitním centru na faře. Noví zájemci o katechezi jsou vítaní.

Aktuality

Středa 30. května 2018 – památka sv. Zdislavy

Čtvrtek 31. května 2018 – slavnost Těla a krve Páně se překládá na neděli.

Následující neděle 3. června 2018 je slavnost Těla a krve Páně. Prosíme rodiče, aby dětem připravili košíčky a okvětní lístky na procesí Božího Těla.

V neděli 27. května 2018 se v 18:00 koná v kostele sv. Bartoloměje koncert Václava Hudečka a Barocco Sempre Giovane. Máme k dispozici několik zlevněných lístků za 200 Kč. Jsou k nabytí v sakristii.

Výstava Ecce homo. Srdečně zveme na vernisáž výstavy Ecce homo, která se bude konat v komunitním centru na Brandlově ulicu (fara) 7. června 2018 v 18:00 hod. Srdečně zveme.

Reynek / slova a obrazy z Petrkova. Zveme srdečně na program Lucie Trmíkové, Jana Nebeského a spol., na setkání s básněmi a grafikami Bohuslava Reynka, hudbou Martina Dohnala a fotografiemi Bohdana Holomíčka. V komunitním centru (fara) ve čtvrek 14. června 2018 v 19:00 hod.

V sobotu 16.6.2018 Vás zveme na zájezd na Svatou Horu u Příbrami, kde se koná pouť nemocných, zdravotně postižených a jejich pečovatelů za účasti p. kardinála D.Duky. Pouť je vhodná pro všechny věkové kategorie, zdravé i nemocné. Odjíždět budeme od kostela Nejsvětější trojice v Kolíně (Klášter) v 7.00 hodin. Slavná mše svatá je v 11.00 hodin. Návrat mezi 15-16 hodinou. Nahlašování u Pavly Hukaufové (774994688) anebo Any Pagačové (723937915). Více na plakátcích.

Biřmovánípříprava. Příprava na biřmování mládeže už začala. Koná se vždy v pátek v 20:00 hod. na faře. Prosíme, abyste přinesli svoji přihlášku. Prosíme o dodání také křestního listu, v případě, že jste byli křtění jinde než v kolínské farnosti. V případě nejasnosti se obraťte na faráře.

Sekání trávy u kostela sv. Víta na Zálabí. Děkujeme za pomoc při sekání trávy a křoví u kostela sv. Víta. Pomoc bude vítaná i v budoucnu.

Úklid v kostele Nejsv. Trojice. Většina bohoslužeb v Kolíně se koná v kostele Nejsv. Trojice. Proto v něm potřebujeme zabezpečit pravidelný úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do některé z úklidových skupin. Seznam je v sakristii v klášteře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Biřmování. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky oznámil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.