Ohlášky – Neděle Nejsvětější Trojice

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 16. června do 23. června 2019

neděle 16. 6.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 17. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 18. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 19. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 20. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 21. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 22. 6.XXX_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 23. 6.8:00 Sv. Bartoloměj, 9:30 sv. Vít, Zálabí15:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku. V neděli 16.6. není mše svatá v Červených Pečkách a u sv. Víta na Zálabí. V neděli 23.6. slavíme v naší farnosti primici – slavení první mše svaté novokněze. Nebude proto mše ve Veltrubech a v Pňově-Předhradí.

Pravidelný program

Sv. zpověď –  pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Začne znovu po letních prázdninách.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře. V úterý 18.6. je katecheze v rámci mše svaté v 18:30 u sv. Bartoloměje.

Chrámový pěvecký sbor: nácvik v úterý v 19:00 v komunitním centru na faře.

Modlitební společenství:  Zahájení bude oznámeno po letních prázdninách.

Společenství manželů: vždy v 1. a 3. pátek v měsíci, začátek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 16. června 2019 – neděle Nejsvětější Trojice. Slavíme první svaté přijímání dětí, po kterém si vykonáme procesí Božího Těla. Vykonáme sbírku na vybavení farního komunitního centra a přijímací místnosti na faře..

Čtvrtek 20. června 2019slavnost Těla a krve Páně – doporučený svátek. Mše svaté budou ráno v 8:00 a v 11:30 u Nejsv. Trojice. Doporučujeme účast na celodiecézním slavení Božího Těla v 17:00 hod. v katedrále sv. Víta v Praze. Mši svatou a procesí v katedrále vyvrcholí Arcidiecézní eucharistický kongres.

V sobotu 22. června nebude ranní mše u Nejsv. Trojice z důvodu naší účasti na kněžském svěcení v Praze.

Neděle 23. června 2019 – 12. neděle v mezidobí. V 15:00 u sv. Bartoloměj slaví František Čech svoji primiční mši.

Autobus na kněžské svěcení. Máme rezervovaný autobus na kněžské svěcení (sobota 22. červen). Jsou ještě volné místa. Odjezd v den svěcení z Kolína do Prahy bude v 7:30 (zastávka u Nejsv. Trojice), odjezd z Prahy do Kolína bude v 13:00 hod. Cena pro dospělou osobu je 150 Kč, pro děti do 14 let – 75 Kč. Nahlašování u p. Hany Prachařové – č. tel.: 777693511.

Duchovní obnova před kněžským svěcením Františka Čecha. Série tří večerů s promluvou. Promluva vždy v úterý v rámci večerní mše v 18:30 u sv. Bartoloměje.

  • 4. 6. Mons. Artur Matuszek, farář ve Vršovicích, bývalý rektor semináře v Praze. Téma: Kněz – služebník Božího milosrdenství
  • 11. 6. R.D.  Vojtěch Eliáš, administrátor ve farnosti u kostela sv. Ludmily, Praha-Chvaly, taky kanovník Metropolitní kapituly. Téma: Kněz – hlasatel Božího slova
  • 18.6. R.D. Krystof Henriko, adminsitrátor farnosti Jílové. Téma: Kněz a eucharistie

20. červen 2019 (čtvrtek) – otevření varhanní výstavy v kostele sv. Bartoloměje. Začátek v 18:00 hod. Úvodní slovo – Štěpán Svoboda, arcidiecézní organolog. Zazní také varhanní variace.

22. červen 2019kněžské svěcení jáhna Františka Čecha. Začátek v 10:00 v katedrále sv. Víta v Praze

23. červen 2019primiční mše sv. novokněze Františka Čecha. Začátek v 15:00 v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně.

Příspěvky na primici a primiční pohoštění můžete předávat prostřednictvím p. Elišky Zelenkové (tel.: 604440764).