Ohlášky – Neděle Nejsvětější Trojice

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 30. května do 6. června 2021

pondělí 31. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 1. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 2. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 3. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice18:00 Sv. Bartoloměj
pátek 4. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 5. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 6. 6.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 5. června – 15:00 Polní Voděrady (zádušní mše); 17:00 Starý Kolín.

Neděle 6. června – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé – v úterý od 17:30 hod.

Modlitební společenství – ve čtvrtek v 19:00 hod.

Aktuality

Neděle 30. květnaSlavnost Nejsvětější Trojice.

Pondělí 31. května – Svátek Navštívení Panny Marie.

Úterý 1. června – Památka sv. Justina, mučedníka.

Čtvrtek 3. června – Slavnost Těla a krve Páně – doporučený svátek. Mše svatá bude také večer v 18:00 u sv. Bartoloměje.

Sobota 5. června – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Neděle 6. června10. neděle v mezidobí.

První svaté přijímání dětí bude v naší farnosti v neděli 6. června10:00 v chrámu sv. Bartoloměje. Po mši svaté budeme mít procesí na Boží Tělo. Srdečně zveme i ostatní děti, aby se zapojily do procesí s okvětními lístky.

Zpověď dětí a jejich rodin před prvním svatým přijímáním bude v sobotu 5. června v 15:00 u sv. Bartoloměje.

Otec Georges budeod září pokračovat ve své misii v Německu. Rozloučíme se s ním na mši svaté v pátek 25. června 2021 v 18:00 u sv. Bartoloměje. V případě, že nám to epidemiologická situace dovolí i s pohoštěním ve farním sálu.

10. výročí kněžství – otec Martin Sklenář nás zve na slavení 10. výročí kněžských svěcení v sobotu 26. června v 15:00 v Českém Brodě (v kostele sv. Gotharda, když to epidemiologická situace dovolí, nebo na zahradě fary).

V měsíci květnu se modlíme májové pobožnosti, vždy po mši svaté. Slavnostně pak zpívané májové pobožnosti budou v úterý večer v 18:30 a v neděli po mši svaté v 8:00 u sv. Bartoloměje. Příležitostně budou májové pobožnosti spojené se mši svatou u kapliček v Bohouňovicích a Bořeticích 1. až 5. sobotu v květnu vždy v 18:30.

V aktuálním vládním nařízení týkajících se náboženských obřadů se už nemluví o limitu počtu účastníků, platí však že:  účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí́ na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávaní ruky při pozdravení pokoje, zpěv je už povolený. Bohoslužby jsou v pravidelném režimu.Na další neděle se už mé musíte přihlašovat. Nedělní a sváteční bohoslužby zůstanou do konce května v kostele sv. Bartoloměje.

Farní tábor 2021 – Pokud situace dovolí, proběhne v termínu od 15. do 21. srpna 2021 v Zásmukách farní tábor pro děti ve věku od 7 do 15 let. Všechna místa jsou už obsazena.

Minulý ročník se nám vydařil i díky silné duchovní podpoře farníků, kterou jsme mohli velmi dobře vnímat. Prosíme vás tedy i nyní, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.

Farní pobyt na horách v obci Terchová na Slovensku

V termínu 9. – 15. 8. 2021 organizuje naše farnost  „sportovně-duchovní“ pobyt v Domě sv. Josefa v obci Terchová na Slovensku. Cena ubytování je 8,5 euro/noc pro dospělé, děti do 12 let v přítomnosti rodičů platí polovinu. Děti do 3 let bez nároku na lůžko neplatí nic. Zajištěno bude vaření formou polopenze, cena bude upřesněna podle počtu zájemců o pobyt.

Terchová leží asi 25 kilometru východně od Žiliny. Je turistickým centrem Malé Fatry a skýtá tak mnoho krásných míst, kam se vypravit.

Dům sv. Josefa je ve správě Farnosti Terchová. Nabízí ubytování ve 2lužkových, 4lužkových, 5lužkových a 7lužkových pokojích. Kapacita ubytování činí 45 lůžek. Sociální zařízení jsou společná, umístěná na chodbách. K dispozici je kaple, plně vybavená kuchyně.

Doprava bude realizována vlastními silami.

V případě nepříznivé epidemiologické situace se pobyt odkládá.

Zájemci nechť se hlásí do 30. 6. 2021 na e-mail: tomas.pavela@gmail.com, nebo na tel.: 737 129 378.

V kostelích je červnové číslo farního časopisu Bartoloměj.