Ohlášky – neděle Seslání Ducha Svatého – letnice

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 31. května do 7. června 2020

neděle 31. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 1. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 2. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 3. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 4. 6.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 5. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 6. 6.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 7. 6.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 6. června 2020     17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 7. června 2020     8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a ve čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Adorace je jen tehdy, když je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Příprava na 1. svaté přijímání ve středu od 17:30.

Katecheze pro dospělé – v úterý v 17:00.

Aktuality

Neděle 31. května 2020 – Neděle Seslání Ducha Svatého – letnice. Vykonáme účelovou sbírku farnost na opravu kostela Nejsv. Srdce Páně ve Velkém Oseku.

Pondělí 1. června 2020 – památka Panny Marie, Matky církve.

Středa 3. června 2020 – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Čtvrtek 4. června 2020 – svátek Ježíše Krista, nevyššího a věčného kněze.

Pátek 5. června 2020 – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Neděle 7. června 2020 slavnost Nejsvětější Trojice.

Příprava snoubenců na svátost manželství, kteří se budou brát v r. 2020, bude o víkendu 6. a 7. června 2020.

Letní farní tábor pro děti bude v termínu 13. -18. července 2020 v Zásmukách.

Posvícení v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně bude v neděli 30. srpna 2020. Mši svatou v 10:00 hod. bude celebrovat J.Ex. arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice.

První svaté přijímání dětí budeme slavit v neděli 6. září 2020 v 10:00 hod. u sv. Bartoloměje.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou. Povinné je stále nošení roušek. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Doporučujeme, aby osoby starší 65 let nechodili prozatím na nedělní mši u sv. Víta na Zálabí, kde je omezený prostor pro zachování rozestupů, na mši se účastní větší počet dětí. Prosíme, aby pro nedělní bohoslužbu využili jiné kostely.