Ohlášky – neděle Svaté Rodiny

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 27. prosince 2020 do 3. ledna 2021

pondělí 28. 12.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 29. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 30. 12.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 31. 12.8:00 Nejsv. Trojice_16:00 Sv. Bartoloměj
pátek 1. 1.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Bartoloměj18:00 Sv. Bartoloměj
sobota 2. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 3. 1.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Bartoloměj18:00 Sv. Bartoloměj

Pátek 1. ledna – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Ovčáry, 17:00 Nová Ves.

Sobota 2. ledna –  15:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 3. ledna – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pondělí a středu od 11:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže). Od pondělka 21. prosince jsou prázdniny, náboženství není.

Aktuality

Neděle 27. prosince Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Pondělí 28. prosinceSvátek svatých Mláďátek, mučedníků.

Pátek 1. ledna – Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek.

Sobota 2. ledna – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

Neděle 3. ledna 2. neděle po narození Páně.

Betlém v chrámu sv. Bartoloměje bude otevřený o svátcích v dnech 25., 26., 27., 31. prosince, a také 1., 2. a 3. ledna v době od 14 do 17 hodin. V sakristii jsou připravené seznamy, kde se můžete zapisovat na hlídaní kostela. Děkujeme, že díky vaší službě pomůžete zpřístupnit náš chrám širší veřejnosti.

V aktuálním vládním nařízení se „shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”. Bohoslužby jsou v pravidelném režimu. Prosíme, abyste se na nedělní i sváteční bohoslužby zapisovali na webové stránce farnosti www.farnostkolin.cz Sledujte, prosíme, aktuální ohlášky, situace se může změnit. Z důvodů omezení přesouváme nedělní a sváteční bohoslužby až do odvolání do kostela sv. Bartoloměje.

Výstava fotografií s duchovní tematikou – bude od 5. prosince do 8. ledna v kostele sv. Bartoloměje od fotografického spolku Člověk a víra. Výstavu je možné vidět v časech před a po bohoslužbách a také 25., 26., 27., 31. prosince 2020 a 1.,2.,3. ledna 2021 od 14 do 17 hodiny, kdy bude kostel otevřený k návštěvě betléma.

Nová výstava v komunitním centru. Ve farním komunitním centru na faře je nainstalovaná nová výstava dobových fotografií s kaplí Panny Marie Sedmibolestné, která kdysi stála na pražském předměstí v Kolíně. Výběr fotografií vykonal Jaroslav Pejša.

Adopce na dálku. Kdo je připraven přispět do našeho společného projektu Adopce na dálku, může tak učinit osobně na faře, nebo předat peníze paní Elišce Zelenkové v kostele sv. Bartoloměje anebo paní Dvořákové u sv. Víta na Zálabí. Pro koho je jednodušší poslat peníze na účet farnosti, může tak učinit s poznámkou „Adopce na dálku“. Prosíme, abyste při předání peněz potvrdili, jestli chcete potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Prostřednictvím programu Adopce na dálku si adoptujeme 6 dětí a prostřednictvím Charity podpoříme jejich vzdělávání. O projektu Vás průběžně informujeme v časopisu Bartoloměj.