Ohlášky – Neděle Zjevení Páně (Třech králů)

Program farnosti

Zjevení Páně – svátek Třech králů

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 6. ledna do 13. ledna 2019

neděle 6. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 7. 1. 08:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 8. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 9. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 10. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 11. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 12. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 13. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle vánočního programu. V neděli 6. ledna 2018 bude mše svatá v 11:00 hod. ve Veltrubech. Není mše svatá v Ovčárech, jak bylo omylem uvedené v časopisu Bartoloměj.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Vyučování náboženství začne v týdnu od 7. ledna 2018.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře. Nejbližší katecheze bude v úterý 8. ledna 2018.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře. Nejbližší modlitební setkání bude ve čtvrtek 3. ledna 2018.

Aktuality

Neděle 13. ledna 2019Svátek křtu Páně. Končí se vánoční období.

Betlém v kostele sv. Bartoloměje bude pro veřejnost přístupný 25., 26., 31. prosince a také 1. a 6. ledna v době od 14. do 17. hodiny. Prosíme Vás o zapsání se na hlídání v kostele. V neděli 6. ledna potřebujeme ještě jednu osobu na 15. hodinu.

V úterý 15. ledna 2019 oslavíme svátek sv. Arnolda Janssena, zakladatele misijní Společnosti Božího Slova. Srdečně zveme na slavnostní mši svatou večer v 18:30 u sv. Bartoloměje.

Zasedání Farní pastorační rady bude v pondělí 21. ledna 2019 v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Výstava historických fotografií kolínského betlému. V komunitním centru na faře je nainstalována nová výstava historických fotografií kolínského betlému. Výběr fotografií připravil Jaroslav Pejša ze státního okresního archivu v Kolíně. Srdečně zveme prohlédnout si výstavu každou neděli po skončení ranní nedělní mše (cca v 9 hod.).

Adopce na dálku. Naše farnost pokračuje v misi pod názvem Adopce na dálku. Tímto způsobem si adoptujeme 7 dětí a podpoříme prostřednictvím Charity jejich vzdělávání. Děkujeme všem, kteří přispěli i v tomto roce do společného projektu!

Modlitební společenství. Zveme do modlitebního společenství, které se schází vždy ve čtvrtek v 19 hod. v komunitním centru na faře. Je otevřené pro kohokoli, kdo se chce modlit za farnost, ducha otevřenosti a služby a jeden za druhého. Kontaktní osobou je Martin Tejkal.