Ohlášky – Neděle Zmrtvýchvstání Páně

Program farnosti

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 1. dubna do 8. dubna 2018

neděle 1. 4. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 2. 4. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
úterý 3. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
středa 4. 4. 9:00 Sv. Bartoloměj 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 5. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 6. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 7. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 8. 4. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle Velikonočního programu.

Pravidelný program

Ve středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod. Příprava na 1. svaté přijímání dětí na faře ve středu v 17:20 hod. V pondělí 2. dubna 2018 náboženství nebude z důvodu prázdnin.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Nácvik zpěvu v 17:00 hod.

Katecheze pro dospělé. Pokračuje pravidelná katecheze pro dospělé, kteří se připravují na přijetí svátostí vždy v úterý v 17:30 hod v komunitním centru na faře. Noví zájemci o katechezi jsou vítaní.

Aktuality

Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na přípravě velikonočních svátků – kostelníci, zpěváci, ministranti, ti, co připravili Boží hrob a další dekorace a Vám všem za účast na bohoslužbách!

Velikonoční koncert. Dnes v neděli 1. dubna 2018 se v 18:00 hod. v chrámu sv. Bartoloměje koná koncert Stabat Mater v podání kolínského sboru Cantores Cantant a hostů. Srdečně zveme!

Pondělí 2. dubna 2018 – Pondělí v oktávu velikonočním. Mše svaté v Kolíně jako v neděli. V ostatních obcích podle Velikonočního pořádku.

Středa 4. dubna 2018 – Návštěva biskupa Václava Malého. Ve středu navštíví naši farnost pražský pomocný biskup mons. Václav Malý. Důvodem jeho návštěvy je vizitace Dvouleté katolické střední školy a mateřské školy. Otec biskup bude slavit mši svatou v 9:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Srdečně Vás zveme!

Následující neděle 8. dubna 2018 je 2. neděle VelikonočníBožího milosrdenství

Národní pochod pro život a rodinu. V sobotu 7. dubna 2018 se koná v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Program začíná v 10:30 mši svatou v katedrále sv. Víta. Více na plakátcích.

V sobotu 7. dubna 2018 od 9.00 do 13.00 hod. nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů, které povedou P. Michal Němeček a MgA. Jan Horák. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu textů a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Božího slova při liturgii a ve společenství. K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo ve společenstvích, ale i soukromě pracují s Božím slovem. Předchozí přihlašování není nutné. Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska AP

Příprava snoubenců. sobotu 21. dubna a v neděli 22. dubna 2018 organizujeme víkendovou přípravu snoubenců na manželství. Začátek je v sobotu v 9:30. Přihlašování u p. faráře (604294247).

Úklid v kostele Nejsv. Trojice. Většina bohoslužeb v Kolíně se koná v kostele Nejsv. Trojice. Proto v něm potřebujeme zabezpečit pravidelný úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do některé z úklidových skupin. Seznam je v sakristii.

Adopce na dálkupotvrzení o daru. Máme už připravené potvrzení o přijetí daru pro ty dárce, kteří ho požadovali. Vyzvednout si je mohou v sakristii u sv. Bartoloměje anebo na faře.

Oznam o exorcizmech. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka připomíná, že službu exorcizmu mohou vykonávat jen kněží pověření biskupem dané diecéze. Nikdo jiný toto oprávnění nemá. Kdo přesto vykonává nebo usiluje o vykonávání exorcizmu, nejedná v jednotě s církví. Z dlouhodobého hlediska tím může škodit sobě i věřícím, na kterých je exorcismus vykonáván.

Biřmování – ZMĚNA. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky oznámil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Dříve uvedený termín 16. září proto neplatí. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.