Ohlášky – neděle Zmrtvýchvstání Páně

Program farnosti

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 21. dubna do 28. dubna 2019

neděle 21. 4.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 22. 4.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
úterý 23. 4.8:00 Nejsv. Trojice
18:30 Sv. Bartoloměj
středa 24. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 25. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice
pátek 26. 4.8:00 Nejsv. Trojice
18:00 Nejsv. Trojice
sobota 27. 4.8:00 Nejsv. Trojice
18:00 Nejsv. Trojice
neděle 28. 4.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pořádku o Velikonocích.

Pravidelný program

Sv. zpověď –  pondělí, středa, čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře. Nejbližší katecheze bude 14.5.

Chrámový pěvecký sbor: nácvik vždy v úterý v 19:00 v komunitním centru na faře.

Modlitební společenství:  ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Společenství manželů: vždy v 1. a 3. pátek v měsíci, začátek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 21. dubna 2019  – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Pondělí – neděle – slavíme Oktáv velikonoční.

Neděle 28. dubna 2019 – 2. Neděle Velikonoční – Božího milosrdenství. Vykonáme účelovou sbírku farnosti na pojištění kostelů.

Pátek 26. dubna 2019 – zveme na vernisáž výstavy Jindry Hubkové. Začátek je v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

27.-28. duben 2019víkendová příprava snoubenců na manželství. Začátek v sobotu v 9:30 hod. v komunitním centru na faře. Nahlašování u p. faráře (mobil: 604294247). Ti, kteří plánují svatbu v tomto roce, ať se přihlásí p. faráři jak nejdříve.

První svaté přijímání bude v naší farnosti v neděli 16. června 2019 při mši svaté u sv. Bartoloměje v 10:00 hod.

Poděkování – Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu a výzdobě našich kostelů na Velikonoční svátky. Děkujeme všem zpěvákům a ministrantům, kteří přispěli k důstojnému slavení Velikonoc. Děkujeme všem, kteří jste se podělili s pokrmy na pohoštění po vigilii. Děkujeme všem, kteří jste doprovázeli katechumeny svými modlitbami a rady. Prosíme, pamatujte na ně i teď, když jsou pokřtění.