Ohlášky – Nový rok

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 2. do 8. ledna 2017

Dnes je neděle 1. ledna 2017Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový Rok

Bohoslužby:      08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

8:00 11:30 18:00
Pondělí 2.1. Nejsv. Trojice
Úterý 3.1. Nejsv. Trojice Nejsv. Trojice
Středa 4.1. Nejsv. Trojice Nejsv. Trojice
Čtvrtek 5.1. Nejsv. Trojice Nejsv. Trojice
Pátek 6.1.

Zjevení Páně

Nejsv. Trojice Nejsv. Trojice Nejsv. Trojice
Sobota 7.1. Nejsv. Trojice Nejsv. Trojice
Neděle 8.1.

Křest Páně

Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí Nejsv. Trojice

 

Pondělí – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Toto pondělí je jen jedna mše svatá ráno!!!

Středa a čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost k svátosti smíření.

Pátek 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek

Následující neděle 8. ledna 2017Slavnost Křtu Páně

 

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí-pátek. Sv. zpověď – půl hod. přede mši sv.

Návštěva betléma v kostele sv. Bartoloměje 1. ledna 2017 je možná od 13:00 do 17:00 hod. Prosíme dobrovolníky z farnosti, aby se zapisovali na hlídání kostela v čase, kdy bude otevřený veřejnosti.

Koledníci Tříkrálové sbírky. V naší farnosti budeme mít Tříkrálovou sbírku v dnech 5. -7. ledna 2017.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Příprava je stále otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze bude po skončení mši sv. na faře.

Vyučování náboženství pokračuje v tomto týdnu jak zvykle. Katecheze bude na faře.

Projekt IROP v kostele sv. Bartoloměje. Naše farnost připravuje projekt z evropských fondů, tzv. IROP. V rámci projektu chceme dokončit vše, co v kostele ještě třeba dokončit (varhany, kůr, Kokovská kaple, zákristie, schodiště na ochoz, schodiště do věží, půda kostela, krypta a další). V rámci projektu bychom chtěli doladit vše, co už je udělané. Zvláště nás zajímají pohledy na oltáře, sochy apod. Prosíme proto o jakékoliv starší fotografie ze křtů, svateb, cokoliv, podle čeho bychom mohli postupovat v rekonstrukci.