Ohlášky – Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 5. července do 12. července 2020

neděle 5. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 6. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 7. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 8. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 9. 7.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 10. 7.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 11. 7.__18:00 Nejsv. Trojice
neděle 12. 7.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 11. července 2020   14:30 Zibohlavy, 15:30 Lošany, 17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 12. července 2020   8:00 Velim, 10:30 Červené Pečky 11:00 Veltruby.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – V pátek od 17:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Neděle 5. července 2020 Slavnost Sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

Sobota 11. července 2020svátek sv. –Benedikta, opata, patrona Evropy.

Neděle 12. července 2020 15. neděle v mezidobí.

V neděli 28. června 2020 jsme vykonali Svatopetrskou sbírku na bohoslovce. Spolu jste darovali 11.831 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Od 1. července 2020 začal prázdninový program mši svatých. Prosíme, abyste se seznámili s programem na nástěnkách anebo na webových stránkách farnosti.

Letní farní tábor pro děti bude v termínu 13. -18. července 2020 v Zásmukách.

Prázdninové hlídání děti s programem. V dnech 10. – 14. srpna 2020 nabízíme program pro menší děti s průvodním programem. Program je určen pro děti od 4 do 8 let. Koná se v čase od 8:30 do 15:30. Místo: Dvouletá katolická střední škola na Legerově ulici. Zajišťuje Alena Pavelová a Markéta Dvořáková. Cena programu pro jedno dítě je 900 Kč. Maximální počet dětí 12. Konatakt: pavelova.alena@gmail.com Více na plakátcích.

Úklid kostela sv. Bartoloměje před posvícením. V sobotu 22. srpna 2020 zveme na úklid kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. Začínáme v 8:00 hod.

Posvícení v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně bude v neděli 30. srpna 2020. Mši svatou v 10:00 hod. bude celebrovat J.Ex. arcibiskup Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice.

První svaté přijímání dětí budeme slavit v neděli 6. září 2020 v 10:00 hod. u sv. Bartoloměje.

Sobota 12. září 2020: Farní den nazahradě DKSŠ (Katolické školy)

Sobota 10. říjen 2020: Poutní zájezd do Klokot u Tábora. Cena na osobu 250 Kč. Nahlašování u H. Prachařové, tel.: 777693511.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou.