Ohlášky – Slavnost Všech Svatých

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 1. listopadu do 8. listopadu 2020

neděle 1. 11.9:00 mše vysílaná živě__
pondělí 2. 11.7:10 mše vysílaná živě_18:00 mše vysílaná živě
úterý 3. 11.__18:30 mše vysílaná živě
středa 4. 11.7:10 mše vysílaná živě__
čtvrtek 5. 11.7:10 mše vysílaná živě__
pátek 6. 11.7:10 mše vysílaná živě__
sobota 7. 11.7:10 mše vysílaná živě__
neděle 8. 11.9:00 mše vysílaná živě__

Pravidelný program

Sv. zpověď – každé ráno od 7:30 (vyjma neděle rána), v pondělí, středu a čtvrtek také od 10:30 do 11:20 , v pátek, sobotu a neděli od 17:30.-.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 1. listopadu slavnost Všech Svatých.

Pondělí 2. listopadu – vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Středa 4. listopadu – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Neděle 8. listopadu 32. neděle v mezidobí.

V kostelích je připravené listopadové číslo farního časopisu Bartoloměj.

Odpustky za duše zemřelých

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19.  Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 1. 11. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

 • návštěva hřbitova,
 • modlitba za zesnulé,
 • modlitba na úmysl Svatého Otce,
 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

 • návštěva kostela nebo kaple,
 • modlitba Otčenáš,
 • modlitba Věřím,
 • modlitba na úmysl Svatého Otce,
 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel připomínají platná nařízení v Nótě týkající se svátosti smíření v době pandemie z 19. března tohoto roku.

Jaké jsou možnosti duchovní služby v naší farnosti od 22. října 2020?

Omezení shromažďování osob (max. 2 osoby) znamenají de facto nemožnost vykonávat veřejné bohoslužby.

Jak funguje duchovní služba?

V týdnu budou kněží vykonávat individuální duchovní službu v čase, kdy jsou obvykle bohoslužby. Je možné přistoupit k svaté zpovědi anebo k svatému přijímání. Je možné domluvit se také individuálně na zpovědi viz. https://www.farnostkolin.cz/kontakty/

V neděli bude duchovní služba vypadat následovně:

Od 8:30 možnost přijetí svatého přijímání u sv. Bartoloměje

9:00 Mše svatá vysílaná živě

Od 17:30 možnost přijetí svaté zpovědi a svatého přijímání v kostele Nejsv. Trojice

Ve vesnických kostelích budou kněží v neděli vykonávat individuální duchovní službu v obvyklém čase bohoslužeb.

V týdnu bude mše svatá vysílaná živě na stránkách farnosti v 7:10, výjimkou bude úterý, kdy bude mše svatá vysílaná živě v 18:30.

Srdečně zveme k modlitbě růžence za ukončení pandemie vždy v 20:00.

Duchovní službu vykonává kněz vždy jednu hodinu (půl hodiny před a půl hodiny po čase obvyklém mše svaté. Příklad: když je obvyklý čas mše v 8 hod., bude kněz k dispozici od 7:30 do 8:30)

Náboženství se vyučuje prostřednictvím webové stránky farnosti.

Sledujte, prosím, aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo na nástěnkách. Situace se může měnit.