Oznamy 1. adventní neděle

Oznamy Kolínské farnosti pro období od 27. listopadu do  4. prosince 2016

Dnes je neděle 27. listopadu 2016 – 1. adventní neděle

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí

8:00 a 11:30 hod. Filiální kostel Nejsv. Trojice

Před mši sv. v 11:30 hodinová adorace a příležitost k svátosti smíření.

Úterý

6:30 (roráty) Farní kostel sv. Bartoloměje

8:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Středa – svátek sv. Ondřeje, apoštola

8:00 a 11:30 hod. Filiální kostel Nejsv. Trojice

Před mši sv. v 11:30 hodinová adorace a příležitost k svátosti smíření.

Čtvrtek

6:30 (roráty) Farní kostel sv. Bartoloměje

8:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pátek

8:00 a 18:00 hod Filiální kostel Nejsv. Trojice

Sobota – památka sv. Františka Xaverského, kněze

9:00 Farní kostel sv. Bartoloměje – pouť vlašimské farnosti

18:00  Filiální kostel Nejsv. Trojice

 

Následující neděle 4. prosince 20162. adventní neděle

Bude se konat mikulášská sbírka na bohoslovce.

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí-pátek. Sv. zpověď – půl hod. před mši sv.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Příprava je stále otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze bude po skončení mši sv. na faře.

Roráty. Je starobylou tradicí, že v tomto období se slouží tzv. rorátní mše ke cti Panny Marie. Mše začíná brzo ráno za tmy za světel svící. V naší farnosti budeme mít rorátní mše v adventu dvakrát za týden (úterý a čtvrtek) vždy v 6:30 hod v kostele sv. Bartoloměje. Jednou v týdnu chceme pozvat na rorátní mši také děti (úterý). Už teď si mohou začít připravovat lucerny, třeba s obrázkem Svaté rodiny anebo Panny Marie. Pro děti jsme připravili několik luceren i další překvapení. Ranní mše sv. v 8:00 hod. budou v adventním období beze změn.

Časy bohoslužeb jsou upraveny z důvodů konání ranních rorátních mší a také jako jistý experiment v měsíci prosinci s předpoledním časem bohoslužeb (11:30). Zkušenost vyhodnotíme v průběhu prosince. Pro lepší orientaci jsou vytištěny i malé lístky s časy mši sv., které si můžete vyzvednout.

Nové číslo farního časopisu Bartoloměj. Je připravené prosincové číslo časopisu Bartoloměj, kde se, kromě jiných informací dovíte, jaký bude pořádek bohoslužeb o Vánocích.