Oznamy – 31. neděle v mezidobí

Oznamy  – 31. října – 6. listopadu 2016

Dnes je 31. neděle v mezidobí30. října 2016

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod.

 

Úterý – slavnost Všech Svatých – doporučený svátek

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00, 12:00 a 18:00 hod.

 

Středa – vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00, 12:00 a 18:00 hod.

 

Čtvrtek

Filiální kostel Nejsv. Trojice 18:00 hod.

Po skončení večerní mši sv. v 18:00 – adorace

Ve čtvrtek 3.11. 2016 není v Kolíně ranní mše z důvodu účasti knězí na Kněžském dnu na Arcibiskupství v Praze!!!

Pátek  – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod

Sobota

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod

 

Následující neděle 6. listopadu 201632. neděle v mezidobí

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pietní setkání na hřbitově. V neděli 30. října se v 14:00 hod. koná pietní setkání na hřbitově v Kolíně. Začátek pietního aktu je v obřadní síni hřbitova. P. farář se v rámci setkání pomodlí za všechny zemřelé na hřbitově a požehná jejich hroby.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí-pátek.

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast na večerní mši sv.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. První setkání bude ve středu 9. listopadu v 19:00 hod. na faře. Pravidelná katecheze je pro ty, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování anebo ti, kteří chtějí lépe poznat katolíckou víru. Hlásit se můžete u p. faráře (tel.: 604 294247).

V neděli 31. října 2016 se slaví posvícení v Býchorech. Mše sv. bude v 11:00 hod. Z tohoto důvodu není mše sv. ve Veltrubech.

V nabídce je říjnové číslo časopisu Hlasy a také knižní Misijní kalendář. Tiskoviny Spolčenosti Božího Slova jsou v nabídce proto, abyste se mohli blíž seznámit s misií Společností Božího Slova, která spravuje kolínskou farnost. Příspěvek je dobrovolný. V říjnovém číslu Hlasy je rozhovor s páterem Filadelfim, který byl hostem naší farnosti v měsíci říjen.

Koncert lovecké hudby se koná 12. listopadu od 18:00 hod. v kostele sv. Vavřince ve Velimi.

Pouť do Staré Boleslavi. V sobotu 19. listopadu 2016 organizujeme pouť do Staré Boleslavi. Účastníme se Svatohubertské poutě, zároveň si uděláme pouť naší farnosti s modlitbou růžence, setkáme se s proboštem kapituly otcem Liborem Bulínem, účastníme se odborného výkladu Po stopách sv. Václava a nakonec Svatohubertské mše. Máme tak příležitost vzájemně se znovu lépe poznat a utužit naše farní společenství. V den poutě je předposledný den Roku Božího milosrdenství. Máme příležitost ještě jednou projít Jubilejní bránou milosrdenství. Prosíme, abyste se nahlásili nejpozději do konce týdne (Pavla Hukaufová-tel.311211058 po 19 hod.)

Odpustky. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímaní, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívili někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. Příležitost k přijetí svátosti smíření je půl hodiny před každou mši sv.