Oznamy 32. neděle v mezidobí

Oznamy Kolínské farnosti pro období od 6. do13. listopadu 2016

Dnes je 32. neděle v mezidobí6. listopadu 2016

Dnes se koná dušičková sbírka na charitativní činnost v arcidiecézi.

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod.

 

Úterý

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod.

 

Středa – svátek Posvěcení lateránske baziliky

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod.

 

Čtvrtek – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod.

Po skončení večerní mši sv. v 18:00 – adorace

 

Pátek  – památka sv. Martina, biskupa (11. listopad)

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod

 

Sobota – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod

 

Následující neděle 13. listopadu 201633. neděle v mezidobí – slavíme den Bible

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí-pátek.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. První setkání bude ve středu 9. listopadu v 19:00 hod. na faře. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Podzimní koncert Kolínské filharmonie se koná v kostele sv. Bartoloměje v úterý 8. listopadu v 19:00 hod. Koncertem si připomeneme 175. výročí narození Antonína Dvořáka.

Koncert lovecké hudby se koná 12. listopadu od 18:00 hod. v kostele sv. Vavřince ve Velimi.

Pouť do Staré Boleslavi. V sobotu 19. listopadu 2016 organizujeme pouť do Staré Boleslavi. Účastníme se Svatohubertské poutě, zároveň si uděláme pouť naší farnosti s modlitbou růžence, setkáme se s proboštem kapituly otcem Liborem Bulínem, účastníme se odborného výkladu Po stopách sv. Václava a nakonec Svatohubertské mše. Máme tak příležitost vzájemně se znovu lépe poznat a utužit naše farní společenství. Prosíme přihlášené, aby  zaplatily poplatek za autobus a oběd (Pavla Hukaufová-tel.311211058 po 19 hod.)

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv.

Odpustky. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímaní, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívili někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. Příležitost k přijetí svátosti smíření je půl hodiny před každou mši sv.