Oznamy 33. neděle v mezidobí

Nedělní ráno u kláštera

Nedělní ráno u kláštera

Oznamy Kolínské farnosti pro období od 14. do 20. listopadu 2016

Dnes je 33. neděle v mezidobí13. listopadu 2016 – slavíme Den Bible

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod.

Úterý – památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

09:30 Farní kostel sv. Bartoloměje – vikariátní setkání kněží

18:00 hod Filiální kostel Nejsv. Trojice

Středa

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod.

Čtvrtek – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod.

Po skončení večerní mši sv. v 18:00 – adorace

Pátek

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod

Sobota

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod

 

Následující neděle 20. listopadu 2016NEDĚLE JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

V návaznosti na Den Bible vás zveme na prezentaci 100+1 biblických citátů, která se koná v neděli 20. listopadu od 9 hodin ve farním centru v Brandlově 25 v Kolíně. Obsahem prezentace bude výběr biblických citátů s komentářem a tipy pro čtení bible. Prezentující: Zdeněk Líbal ml.

Pouť do Staré Boleslavi. V sobotu 19. listopadu 2016 organizujeme pouť do Staré Boleslavi. Účastníme se Svatohubertské poutě, zároveň si uděláme pouť naší farnosti s modlitbou růžence, setkáme se s proboštem kapituly otcem Liborem Bulínem, účastníme se odborného výkladu Po stopách sv. Václava a nakonec Svatohubertské mše. Odjezd v sobotu 19. listopadu v 9:30 hod. od kostela Nejsv. Trojice.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí-pátek.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání bude ve středu v 19:00 hod. na faře. Příprava je stále otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv.

Roráty. Blíží se adventní období. Je starobylou tradicí, že v tomto období se slouží tzv. rorátní mše ke cti Panny Marie. Mše začíná brzo ráno za tmy za světel svící. V naší farnosti budeme mít rorátní mše v adventu dvakrát za týden (úterý a čtvrtek) vždy v 6:30 hod. Jednou v týdnu chceme pozvat na rorátní mši také děti (úterý). Už teď si mohou začít připravovat lucerny, třeba s obrázkem Svaté rodiny anebo Panny Marie. Pro děti jsme připravili několik luceren i další překvapení. Ranní mše sv. v 8:00 hod. budou v adventním období beze změn.