Oznamy 34. neděle 2016

Oznamy Kolínské farnosti pro období od 20. do 27. listopadu do  2016

 

Dnes je neděle 20. listopadu 2016 – slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí – památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod.

 

Úterý – památka sv. Cecílie, panny a mučenice

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod.

 

Středa

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod.

 

Čtvrtek – památka sv. Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod.

Po skončení večerní mši sv. v 18:00 – adorace

 

Pátek – památka sv. Kateřiny Alexandrijské

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod

 

Sobota

Filiální kostel Nejsv. Trojice 8:00 a 18:00 hod

 

 

Následující neděle 27. listopadu 20161. Adventní neděle

Bohoslužby:

08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

V návaznosti na Den Bible vás zveme na prezentaci 100+1 biblických citátů, která se koná v neděli 20. listopadu od 9 hodin ve farním centru v Brandlově 25 v Kolíně. Obsahem prezentace bude výběr biblických citátů s komentářem a tipy pro čtení bible. Prezentující: Zdeněk Líbal ml.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí-pátek.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Příprava je stále otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze bude po skončení mši sv. na faře.

Roráty. Blíží se adventní období. Je starobylou tradicí, že v tomto období se slouží tzv. rorátní mše ke cti Panny Marie. Mše začíná brzo ráno za tmy za světel svící. V naší farnosti budeme mít rorátní mše v adventu dvakrát za týden (úterý a čtvrtek) vždy v 6:30 hod. Jednou v týdnu chceme pozvat na rorátní mši také děti (úterý). Už teď si mohou začít připravovat lucerny, třeba s obrázkem Svaté rodiny anebo Panny Marie. Pro děti jsme připravili několik luceren i další překvapení. Ranní mše sv. v 8:00 hod. budou v adventním období beze změn.

Adopce na dálku. Ti, kteří chtějí pokračovat v projektu adopce na dálku, mohou přinést svůj roční příspěvek v týdnu do farní kanceláře, anebo v neděli po mši sv. v kostele sv. Bartoloměje. Adopce na dálku slouží k zaplacení školného pro děti v Indii. Seznam a jména žáků jsou na faře.