Pastýřský list otce kardinála Dominika Duky

Náš arcibiskup, Dominik kardinál Duka, nám ve výroční den smrti svaté Anežky Přemyslovny posílá pastýřský list, ve kterém nás vede k úvahám o 25. výročí pádu komunismu.

Pastýřský list k 25 výročí svobody