Pater Stanisław Góra navštíví Kolínskou farnost

goraV neděli 4. března 2018 v 8:00 bude v kostele sv. Bartoloměje sloužit mši svatou pater Stanisław Góra, biskupský vikář pro charitu. Po mši Vás zveme na kávu do komunitního centra na faře, kde bude volná debata s otcem Górou. Stanisław Góra je prezidentem organizace Likvidace lepry a zároveň je prezidentem Arcidiecézní charity Praha. Cílem jeho návštěvy je poznat blíž Farní charitu Kolín a také přiblížit farníkům poslání organizace Likvidace lepry.