Permanenti z Taize v naší farnosti

Od neděle 9. března (odpoledne) do úterý 11. března (ráno) budou v naší farnosti pobývat permanenti z Taize.  Přijíždí za dvojím účelem.  V první řadě chtějí lidi ve středočeském kraji informovat o připravovaném celoevropském setkání, které se uskuteční na přelomu tohoto roku v Praze (je to pro náš národ a pro Prahu a středočeský kraj ohromná příležitost představit křesťanství (přijede mnoho mladých) našim spoluobčanům. Při těchto návštěvách se tedy chtějí také setkávat s lidmi a poznávat středočeské farnosti.

U nás bude v těchto dnech tedy následující program:

– v neděli 9. března bude s těmito permanenty setkání v kostele Nejsvětější Trojice, a to od 16 do 17:20 hod.

– v neděli 9. března od 19:30 hod. bude možnost společné modlitby s nimi. Opět v kostele Nejsvětější Trojice.

– v ponedělí 10. března bude setkání v 17 hod. v kostele sv. Vavřince ve Velimi.

– v pondělí v 19:30 bude možnost společné modlitby, a to v kostele Nejsvětější Trojice.

 

Povzbuzujeme Vás k tomu, abyste se v co nejhojnějším počtu těcho setkání zúčastnili. Děkujeme.