Podpořte nás

Číslo účtu farnosti: 3252369369/0800

Variabilní symbol pro dárce: 1211638 (dle evangelia sv. Lukáše 6,38)

V poznámce můžete uvést, že se jedná o dar pro farnost, nebo zvolit jiný účel.

Za veškerou podporu srdečně děkujeme!