Podpořte nás

Číslo účtu farnosti: 3252369369/0800

Variabilní symbol pro dárce: 1211638 (dle evangelia sv. Lukáše 6,38)

V poznámce můžete uvést, že se jedná o dar pro farnost, nebo zvolit jiný účel.

Další variabilní symboly:

08101378 – příspěvek na obnovu varhan a chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně

3333333 – příspěvek na opravu kostela Nejsv. Trojice v Kolíně

1519511 – příspěvek na opravu kostela Nejsv. Srdce Páně ve Velkém Oseku

Za veškerou podporu srdečně děkujeme!

Všem dárcům na požádání vystavíme potvrzení o daru pro účely daňového přiznání a snížení výpočtu základu daně.