Postní doba – internetová výuka náboženství a články

Upozorňujeme, že v internetové výuce náboženství můžete nalézt hodiny, které se věnují tématům hříchu, svátosti smíření, postní doby a jejího prožívání. V tomto týdnu byly přidány tyto hodiny:

– cyklus „dějiny spásy“ – 22 Hřích, svátost smíření a svátost nemocných

– cyklus „liturgický rok a liturgické slavení“ – 22 Postní doba, Popeleční středa, popelec a jeho význam

 

V následujících týdnech se především cyklus „liturgický rok a liturgické slavení“ bude věnovat postním tématům. Jak prožívat postní dobu (na co se připravujeme, co je jejím cílem), jednotlivé úkony a pobožnosti postní doby, obřady Velikonočního Tridua…

Rovněž se budou na stránkách každý týden objevovat úvahy nad nedělní bohoslužbou slova, která sleduje „křestní linii“ a má nám pomáhat k hlubší přípravě na obnovu křestních závazků. Před Velikonocemi se pak obejví také dokument, který se bude věnovat čtením Velikonoční vigilie.