Postní duchovní obnova

Zveme vás na duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 12. dubna v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Duchovní obnova začíná v 8 hod. společným slavením mše svaté. Následují tři promluvy (v 9 hod., v 11 a v 15 hod.). Od 14:30 bude navíc duchovní program (P. Konečný nám něco zahraje). Duchovní obnovou bude provázet P. Jaroslav Konečný, farář ve Vlašimi a okrskový vikář vlašimského vikariátu. Během duchovní obnovy bude možné přistoupit ke slavení svátosti smíření.

plakát na duchovní obnovu