Pouť a posvícení v kostele sv. Bartoloměje

patron kostela sv. Bartoloměje v Kolíne

Sv. Bartoloměj a sv. Jan evangelista od Dosso Dossiho (1527)

Ve středu 24.srpna 2016 slavíme svátek patrona farního kostela sv. Bartoloměje v Kolíne. Poutní mše svaté budou v kostele sv. Bartoloměje ráno v 8:00 a večer v 18:00 hod.

V neděli 28. srpna slavíme Posvícení farního kostela sv. Bartoloměje. Mše sv. budou v kostele sv. Bartoloměje v 8:00 a v 10:00 hod. Slavnostním kazatelem bude novokněz Jiří Zeman.

Zveme všechny děti na hry s tématikou života svatého Bartoloměje,  které se budou konat na parkánu za kostelem. Začátek zhruba o 11:30.

V pátek 26.8. před posvícením uděláme úklid kostela a farních prostorů, na které Vás už teď zveme. Začátek úklidu v 17:00 hod.