Přihlašovaní na bohoslužby v neděli 24. ledna

Srdečně zveme k účasti na nedělních bohoslužbách. Vzhledem k omezení účasti, je potřebné se předem přihlásit. V kostele Nejsv. Trojice max 20 osob, v kostele sv. Bartoloměje max 50 osob na jednu mši.

Sobota 23. 1. v 18:00, Kostel Nejsv. Trojice

Neděle 24. 1. v 8:00, Kostel sv. Bartoloměje

Neděle 24. 1. v 9:30, Kostel sv. Bartoloměje

Neděle 24. 1. v 18:00, Kostel sv. Bartoloměje