Přihlašování na náboženství

V naší farnosti začne výuka náboženství v týdnu od 13. září 2021. Výuka náboženství je součástí další výchově ve víře a zvláště příprava na přijetí dalších iniciačních svátostí (svaté přijímání a biřmování).

Zde je přihlašovací formulář