Příprava na biřmování

Ve čtvrtek 23. ledna 2014 je od 19. hod. v místnosti u kostela Nejsvětější Trojice první setkání těch, kteří by chtěli přijmout svátost biřmování (připomínáme, že svátost biřmování je jednou z iniciačních svátostí, tedy svátostí, které uvádějí do plnosti křesťanského života). Na tomto prvním setkání se s přítomnými domluvíme, jaký termín by dotyčným pro přípravu nejlépe vyhoval.