Příprava na první svaté přijímaní začíná v únoru

Příprava na první svaté přijímání bude vždycky ve středu od 17:30.

První setkání je ve středu 8. února 2017. Místo: komunitní centrum vedle fary.