První svaté přijímání dětí

V pátek 7. února v 17 hod. bude v místnosti u kostela Nejsvětější Trojice první setkání dětí, které se budou připravovat na první svaté přijímání. Na přípravu mohou chodit děti, které chodí pravidelně na náboženství a chodí do druhé a vyšší třídy.

Přihlásit své dítě můžete u P. Martina Sklenáře, nebo u Filipa Dvořáka.