Roráty v adventním období

Rorate coeliCo jsou roráty?

Roráty představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Označení „roráty“ pochází od mešního introitu 4. neděle adventní. Začíná se slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry). Kromě toho, že se zpívá píseň rorate, mše zvykle začíná brzo ráno jenom za světel svíc. V naší farnosti máme rorátní mše každé úterý a čtvrtek v 6:30 v kostele sv. Bartoloměje.

Každé úterý zveme na roráty také děti, pro které je připraven speciální program. Děti se seznámí s osobou sv. Františka z Assisi, světce, který postavil první betlém. Děti jsou zvány k tomu, aby se aktivně zapojili do slavení adventu a přípravy na Narození Páně. Sledujte naši stránku, průběžně bude aktualizována.