Archiv rubriky: Duchovní život

Farní duchovní obnova

V naší farnosti si vykonáme duchovní obnovu v sobotu 17. prosince, tj. předvečer 4. adventní neděle. Bude ji vést Generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Zdeněk Wasserbauer. Duchovní obnova bude zároveň příležitosti ke svátosti smíření před vánočními svátky. Využijme možnost přijat svátost smíření a

Roráty 3. den Sen papeže Inocence

Sen papeže Inocence Klára vstupuje do kláštera   Úvodní komentář: Když se na vás dívám, když poslouchám váš adventní zpěv a modlitby, jsem přesvědčen, že jste šťastní! Šťastný je každý, kdo důvěřuje Bohu! Bůh touží po našem štěstí. Na našich

Sv. František – Porciunkula – fotky

Stavíme betlémy – fotky

Posíláte nám už první fotky ze stavby betlémů ve vašich rodinách…  

Sv. František objímá malomocného člověka – 2. roráty

František potkává a objímá malomocného člověka   Úvod Vítám srdečně všechny, kteří jste dnes přišli na roráty. Ježíš je s námi přítomen se svou milostí. Těšíme se, že jsme znovu spolu. Spolu můžeme pozorovat život sv. Františka, spolu s ním

Assisi – fotky

Greccio – místo, kde sv. František zhotovil první jesličky – fotky

Sv. František náš rorátní průvodce – 1. roráty pro děti

První Betlém v Grecciu Stebélko sena – společná stavba Betléma Úvodní komentář Zdravím všechny přítomné v našem chrámu. Tento chrám je náš Betlém, do něj putujeme. Jsem přesvědčen, že dnešní cesta na roráty do kostela – našeho Betléma byla jednodušší!

Roráty v adventním období

Co jsou roráty? Roráty představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Označení „roráty“ pochází od mešního introitu 4. neděle adventní. Začíná se slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry). Kromě toho, že se zpívá píseň rorate, mše zvykle

Bohoslužba slova Velikonoční vigilie

Tento dokument obsahuje zamyšlení se nad jednotlivými starozákonními čteními velikonoční vigilie. Starozákonní čtení velikonoční vigilie

Top