Setkání mládeže Kolínské farnosti

12. dubna byl P. Martin Sklenář pražským arcibiskupem ustanoven duchovním rádcem mládeže ve vikariátu Kolín. P. Sklenář by se rád setkal s veškerou mládeží kolínské farnosti a popovídal si o tom, co je možné společně dělat, jak může v této farnosti naplňovat své poslání, ke kterému byl ustanoven. Toto setkání se uskuteční v pátek 30. května po večerní mši svaté na faře. Všichni mladí (starší 14-ti let) jsou srdečně zváni.