Duchovní obnova pro ženy

Katolické hnutí Cursillo, které v pražské arcidiecézi působí už přes deset let, má v lidech „vzbudit hlad po Bohu“. Toto hnutí se obrací na ty, kteří touží po intenzivnějším vztahu s Bohem, i na ty, kteří vůbec hledají směr. Takovým úvodním startem je třídenní setkání, které se dělá buď zvlášť pro ženy, nebo pro muže. Jedno z těchto setkání pro ženy bude nyní v Kolíně, a to ve dnech 20.3. (večer) až 23.3., v exercičním domě u jezuitů.

Cursillo také doporučuji těm, kdo se připravují k přijetí svátosti biřmování nebo manželství. Účast není nijak omezena – co se týče stavu, věku nebo vzdělání účastnic.

Pozvánku na tento kurz naleznete v příloze.

 

Pozvánka