Setkání s bratry z komunity Taizé

Chtěli bychom Vás pozvat na setkání s bratry z komunity Taizé. Toto setkání se v naší farnosti uskuteční v pátek 16. května. Setkání bude po večerní mši svaté, a to v kostle Nejsvětější Trojice. Setkání bude začínat modlitbou, po té bude následovat krátké promítání, které představí komunitu Taizé a následně bude možné diskutovat o celoevropském setkání, které se uskuteční na přelomu roku v naší zemi. Všechny srdečně zveme ke společné modlitbě a také k setkání. Zveme i starší lidi, které jistě rádi po akci odvezeme domu.

setkání taizé v Kolíně

taizé – v ČR – jednotlivá setkání