Silvestrovské společenství mládeže

Letos jsme se rozhodli přivítat nový rok na faře v Hrusicích. Necelé tři dny jsme tak společně pobývali v místě, odkud pochází legendární kocour Mikeš.

Byli jsme mile přivítáni na útulné faře, kde jsme měli k dispozici dvě dobře „vychlazené“ místnosti. A tak jsme začali topit a postupně jsme odkládali vrstvy bund a svetrů. A protože jsme to s tím topením možná trošku přepískli, chodili jsme se provětrat ven na procházky po nádherném okolí, po lesích a kopcích… A na jedné takové vycházce jsme potkali i kocoura Mikeše. Tedy… potkali jsme dokonce dva Mikeše, tak nevíme, který byl ten pravý. Každopádně u většiny z nás vyvolali nadšení ;-).

Po návratu z procházek byl program vcelku jasný: nejdřív je třeba se posilnit něčím dobrým k jídlu, případně i k pití. A potom, hurá na učení! Dobrá, to nám většinou neprošlo. Raději jsme se věnovali společným hrám, povídání, sdílení a v neposlední řadě také modlitbě. Vrcholem programu na silvestrovskou noc bylo slavení mše svaté v kostele sv. Václava. Hned po ní, na Nový rok, byla naplánovaná adorace před Nejsvětější svátostí. Ovšem, svatostánek byl zamčený a klíče jsme nenašli. Tak jsme se alespoň pomodlili společně před zamčeným svatostánkem, zazpívali pár písniček doprovázených kytarou a pak jsme šli rozmrznout do vyhřáté fary.

Brzy ráno polovina z nás odjela na ranní mši svatou do Velimi a druhá polovina, které se jako obvykle nechtělo vstávat, se vybatolila z postelí kolem půl jedenácté, klidným tempem uklidila nepořádek a pak se tiše vytratila zpátky do svých domovů…